a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

A demanding boss

RELATED STORIES

Transplantation
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Co Pan sądzi o transplantologii, o przeszczepach serca przede wszystkim? Wspomniał Pan o profesorze, który zaczynał.

O Boże! Jestem za tym, wiem, że to nie jest panaceum. Wiem, że przy dzisiejszej genetyce się to zmieni, że nie trzeba będzie mieć serca człowieka, wiem, że immunologicznie wszystko się zmieni, bo jak się patrzy dziś na immunologię, nawet w nowotworach, to to jest wielka rzecz i to, co się dzieje w tej chemii i w człowieku też, to się zmieni. Na ten okres jest to wielka rzecz. Myśmy nie mieli takich rzeczy, myśmy nie robili tego, nie zdążyliśmy. Bo wiesz, w Łodzi nie robi tego, jak Molla nie ma, to nikt tego nie robi, a zanim się pośle, zanim co... zanim jak, to zawsze jest tam, jak to jest w Zabrzu, czy to gdzie indziej, to tam mają już, to jest, nie mamy dojścia do tego. Mamy... operujemy w całej Polsce przeróżne rzeczy, które nigdzie nie są operowane, np. człowieka operuje, nie my, tylko chirurg operuje, który nie ma już prawie jelit, jest na sztucznym odżywaniu i ma lente i go się operuje, on wychodzi żywy, żyje rok, potem to się zakaża i nikt go już nie chce operować. W końcu jak przyduszamy do ściany, jak się ktoś godzi, to jest za późno, ale trzeba przydusić. No ale trzeba być bezczelnym, trzeba być bezczelnym jako lekarz. I trzeba być bezczelnym jako lekarz, żeby się nie zgodzić. To jest wszystko razem ta bezczelność i tu, i tam jest poniekąd konieczna.

[Q] What do you think about transplantation, above all, about heart transplants?

You mentioned a professor who was just beginning. Oh God! I'm in favour, although I know it's not a panacea. I know that the way genetics are today, this will change, that we won't need a human heart, and I know that immunologically everything will change because when you look at immunology today in the treatment of tumours, it's a very great issue, and the changes in chemotherapy and in humans, all of this will change. For now, this is a very great issue. We didn't have such great issues, we didn't do this, we didn't have the time. In Łódź, with no Moll, no one's doing this, and before anyone gets sent whether it's in Zabrze or somewhere else, we don't have access to it. We operate throughout Poland on all kinds of cases that aren't operated on anywhere else. For example, a surgeon operates on a person who has almost no intestines, is receiving parenteral nutrition and has subacute bacterial endocarditis. He's operated, comes out of theatre, survives for 1 year but then develops an infection after which no one wants to operate him. By the time we finally force someone to do this, it's too late, but they have to be forced. As a doctor, you have to be insolent, and you also have to be insolent as a doctor to refuse. It's the same in both cases, you have to be insolent both here and there.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Klara Agnieszka Zuchowska Joanna Szczesna Anka Grupinska

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Tags: Łódź, Zabrze, Poland, Jan Moll

Duration: 1 minute, 57 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008