a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Happy times in Paris

RELATED STORIES

Martial law puts an end to my dreams
Adam Zagajewski Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

No i potem nagle stan wojenny i koniec marzeń. Wiadomo wtedy, że ten wyjazd będzie bardzo trudny, dlatego że ja gdyby był jednym z przywódców Solidarności, to bym bez problemu wtedy wyjechał, dlatego że Partia się chciała pozbyć Wałęsy, Michnika, Kuronia, Geremka. Ale w tej hierarchii politycznej ja byłem na samym dnie, bo... tym bardziej, że przez dwa lata mnie nie było i nie brałem żadnego udziału w tych... w tej rewolucji. Byłem właściwie tylko widzem tej... tych wydarzeń. Tak że nikomu nie zależało ani na tym, żebym wyjechał, ani na tym, żebym został. Ale siłą rzeczy nie dawano mi paszportu. Różne... Maja, moja narzeczona wtedy, próbowała mnie ściągnąć do Francji, ale to było bardzo  trudne, aż w końcu udało się po... po roku. Wyjechałem w grudniu '82 roku po właśnie tym... po roku stanu wojennego, gdzie konspirowałem. Znowu wróciłem trochę do konspiracji, gdzie brałem udział w jakichś bardzo podziemnych spotkaniach autorskich. Publikowałem wiersze gniewne, bo jednak jak się zaczął stan wojenny, to nie mogłem nie napisać kilku wierszy wściekłych i... i takich obolałych bardzo. Tak że nie nie było tak, że stałem z boku i nie brałem udziału. Brałem udział, tak, ale jednak nie przestałem myśleć o wyjeździe do... do Paryża. I to się dokonało właśnie w grudniu '82 roku. Znowu rok po stanie wojennym, prawda, bo przypomnijmy, że stan wojenny zaczął się 13 grudnia '81 roku. A ja wyjechałem z Polski rok i dwa tygodnie później, coś w tym rodzaju, tuż przed Świętami. Przed Bożym Narodzeniem dotarłem do Paryża i to już jest kolejny zupełnie... zupełnie inny rozdział w moim... w moim nieciekawym życiu.

Then suddenly, there was martial law which put an end to dreams. It became obvious then that this trip was going to be very difficult because had I been one of the leaders of Solidarność, I could have left very easily since the Party was trying to get rid of Wałęsa, Michnik, Kuroń, Geremek. However, I was at the very bottom of this political hierarchy especially since I'd been abroad for two years and hadn't been participating in this revolution. I was really only a spectator of these events so no one really cared whether I left or remained in Poland. But still, I wasn't given a passport. We tried various... Maja, my fiancée at the time, tried to get me into France but it was very difficult and it took a whole year to achieve. I left Poland in December '82 a year after martial law during which time I was engaged in underground conspiracy. I got involved in it again and participated in some clandestine meetings of authors. I published angry poems because when martial law was imposed, I couldn't not write poetry expressing my rage and my huge pain. So I wasn't apart, uninvolved. I did get involved but I never stopped thinking about leaving and going to Paris. And that's what happened in December '82, one year after the imposition of martial law which we need to remember began on 13 December '81, and I left Poland one year and two weeks later, something like that – just before Christmas. I reached Paris before Christmas, and that was the start of the next totally different chapter in my uninteresting life.

Adam Zagajewski (1945-2021) was a Polish poet, novelist, translator and essayist. He was awarded the 2004 Neustadt International Prize for Literature, the 2016 Griffin Poetry Prize Lifetime Recognition Award and the 2017 Princess of Asturias Award for Literature. He is considered as one of the leading poets of the Generation of '68 or the Polish New Wave (Polish: Nowa fala) and is one of Poland's most prominent contemporary poets.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: Solidarność, Party, martial law, conspiracy, 1981

Duration: 2 minutes, 44 seconds

Date story recorded: March 2018

Date story went live: 25 April 2019