a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

'Praise' versus 'extoll'

RELATED STORIES

My poem appears in The New Yorker
Adam Zagajewski Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

My American epoch which was fragmented because as I've mentioned, it was only for four months of the year, culminated partly by coincidence on 11 September 2001 when there was the dreadful tragedy, events soon we'll need to remind people of as well. The New Yorker is one of the most popular journals among American intelligentsia – it's America's Przekrój although as we know, Przekrój now exists in a different format. It's still a very popular and much-read publication. So when Wall Street's Twin Towers were attacked, The New Yorker – they held an editorial meeting that same evening and they took a decision on how to react to this tragedy. David Remnick, who was and still is the Editor-in-Chief, said that we'd publish a special edition, very slimmed down, because The New Yorker has 100 pages and covers all manner of topics, but this was going to be a very slim issue devoted to this one topic. The cover was going to show the Twin Towers, and he said we needed a verse which was appropriate to the occasion. He turned to the Poetry Editor, who was Alice Queen at the time and asked, 'Alice, do you have a poem we could use?' She replied, 'No, I don't think I have. We have lots of poems, but...' She went home where she remembered that that same morning when that disaster occurred, she'd been reading through a review copy of my... In America, they have a habit of sending several months in advance of a book's publication a review copy to journalists. It arrives bound but not as a hardback and minus any illustrations that might be included later. It's a kind of basic proto-book. After coming back from that meeting, she looked through the book again, this proto-book and saw there the poem, Spróbuj opiewać okaleczony świat [Try to Praise a Mutilated World] and she rang David Remnick. 'Listen, I have this poem'. And so this verse appeared in this special issue of The New Yorker – it's called the black issue because its cover is black. And the poem became exceptionally well-known because it was destined for this moment – I even received a vast amount of letters and emails.

Moja epoka amerykańska, przerywana – jak wspominałem, bo to tylko były cztery miesiące w roku – miała taką pewnego rodzaju kulminację, trochę przez przypadek, dlatego że kiedy 11 września 2001 doszło do znanej tragedii – w końcu już też trzeba będzie przypominać, co się działo 11 września. To New Yorker, który jest... właściwie on jest jednym z najbardziej poczytnych... najbardzej poczytnym pismem, jakie inteligencja amerykańska, powiedzmy, bo to jest taki Przekrój amerykański. Z tym, że Przekrój, jak wiemy, istnieje, ale już w innej formie. A to jest wciąż niezwykle popularne, bardzo czytane pismo. I jak doszło do tego ataku na wieże Wall Street, to New Yorker – oni postanowili... tego samego dnia wieczorem mieli zebranie redakcyjne i jak zareagowali na te... na tę tragedię zareagują. I David Remnick, który był i jest do tej pory naczelnym redaktorem, powiedział, że w takim razie robimy specjalne wydanie, bardzo chude, bo New Yorker ma sto stron, tam są różne rzeczy, ale to miało być wydanie bardzo szczupłe, wyłącznie tej jednej rzeczy poświęcone. Na okładce były te wieże i on powiedział, że musimy mieć wiersz, który by był wierszem odpowiednim w tym momencie. I zwrócił się do redaktorki działu poezji, którą była wtedy Alice Queen: 'Alice, czy ty masz taki wiersz?' I ona na tym zebraniu powiedziała: 'Wiesz, chyba nie mam. Mam tyle tych wierszy, ale...' Ale wróciła do domu i przypomniała sobie, że rano tego dnia – bo później mi to wszystko opowiedziała – rano tego dnia, kiedy doszło do tego nieszczęścia, to ona czytała szczotki mojego... Bo w Ameryce jest tak, że jak wychodzi książka, to parę miesięcy wcześniej dziennikarze dostają takie wstępne wydanie książki – taką szczotkę. Ale już oprawione, tyle że bez twardej okładki, bez ilustracji – jeśli są ilustracje – i tak dalej. Taka prymitywna proto-książka. I ona przeglądała tę książkę po powrocie z tego zebrania jeszcze raz wróciła do tej książki, do tej proto-książki. I tam zobaczyła ten wiersz Spróbuj opiewać okaleczony świat i zadzwoniła do... do Davida Remnicka: 'Słuchaj, mam taki wiersz'. No i ten wiersz ukazał się w tym specjalnym – to się nazywa czarne wydanie New Yorkera, bo miało czarne okładki. No i ten wiersz stał się niebywale sławny, bo to był wiersz jakby przypisany do tego momentu – ja nawet dostałem wielkie ilości maili, listów...

Adam Zagajewski (1945-2021) was a Polish poet, novelist, translator and essayist. He was awarded the 2004 Neustadt International Prize for Literature, the 2016 Griffin Poetry Prize Lifetime Recognition Award and the 2017 Princess of Asturias Award for Literature. He is considered as one of the leading poets of the Generation of '68 or the Polish New Wave (Polish: Nowa fala) and is one of Poland's most prominent contemporary poets.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: The New Yorker, Przekrój, Try to Praise a Mutilated World, Spróbuj opiewać okaleczony świat, Alice Queen, David Remnick

Duration: 3 minutes, 38 seconds

Date story recorded: March 2018

Date story went live: 25 April 2019