a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Falling out with Adam Michnik

RELATED STORIES

My professional detachment causes upset
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Our relations with [Adam Michnik] became complicated after a while. These complications had begun over the telephone when I was fulfilling a significant role which he, of course, acknowledged and knew because he was one of the closest contacts with Aneks and a source of information. I’ve already mentioned how when he was staying with Fr Jankowski in his presbytery during the strike, he heard one of my analyses which was broadcast by the BBC or maybe Radio Free Europe and he was furious because it was a purely analytical, detached comparison with similar movements in other European countries so, in other words, without any emotional engagement. That’s when he said what I’ve already mentioned here that I was regarding them with the gaze of an ichthyologist which wasn’t true – I was very engaged with the events. However, then as now, when I’m preparing an analysis, I try to maintain a certain detachment. To this day there is conflict on account of that.

Nasze stosunki [z Adamem Michnikiem] później się skomplikowały. Te komplikacje już się zaczęły w jakimś sensie telefonicznie, kiedy ja odgrywałem istotną rolę, którą on oczywiście uznawał i znał, bo był jednym z najbliższych kontaktów, zarówno od strony Aneksu, jak i od strony informacyjnej. I wspominałem o tym, że kiedy on u Księdza Jankowskiego tam na plebanii siedział, kiedy trwał strajk, on słyszał jedną moją analizę, która była, nie wiem, w BBC czy też w Wolnej Europie, nie wiem, i on był wściekły wtedy, bo to było z takim dystansem czysto analitycznie, porównawczo z takimi ruchami, które miały miejsce gdzie indziej w Europie. I on wtedy powiedział, co już cytowałem, że ja patrzę na nich okiem ichtiologa, co nie było prawdą – ja byłem szalenie zaangażowany w to co się dzieje, ale faktem jest, że wtedy kiedy zajmowałem się analizą – i do dzisiaj zresztą – próbuję zachować dystans i do dzisiaj zresztą mam na tym tle konflikty.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Adam Michnik, Fr Henryk Jankowski

Duration: 1 minute, 8 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018