a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The mission of the Institute of Human Sciences

RELATED STORIES

Karol Modzelewski
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Karol Modzelewski chose a different role – the role he chose was the one that Jacek wanted to choose. There was tension between them and conflict, as Karol… but he'd left politics and not for the first time. He was confronted by something which also characterised my life, although the situations he faced were always far more radical, and he undoubtedly possesses far greater skills but he was always torn between research and political engagement. He had phases; when he entered into politics he went to prison, or following '89 when he entered the Sejm. He was also jailed when he wrote the open letter with [Jacek] and then he'd return to research as soon as he could and would cut himself off from politics altogether. He would go through phases, although after '89 he didn't withdraw from politics and became a deputy in OKP, the Solidarność faction, but once there he immediately opposed Mazowiecki's first government. This meant that a faction was formed of left-wing deputies who were opposed to liberal economic reforms and who spoke up for those who are and will be paying for them. So he was consistent but I have to say that I was offended by the position that he adopted.

Inną rolę wybrał właśnie Karol Modzelewski – on wybrał taką rolę, jaką Jacek chciałby wybrać. Między nimi zresztą było napięcie i konflikt, to znaczy Karol od polityki odszedł, nie po raz pierwszy. To znaczy, że w jego życiu było też to, co moje życie charakteryzowało, choć oczywiście on stawał wobec sytuacji znacznie bardziej radykalnych i... i no, na pewno jest znacznie zdolniejszym człowiekiem, ale zawsze był rozdarty między nauką i zaangażowaniem politycznym. I u niego były fazy, kiedy wszedł w politykę, wtedy szedł do więzienia, czy też do Sejmu, później po ‘89 roku. Czy też do więzienia, jak napisał list otwarty razem z [Jackiem] i później jak tylko mógł, to wracał do nauki i właściwie od polityki się odcinał. U niego było takie falowanie. I można powiedzieć, że po ‘89 roku on się nie wycofuje z polityki i jest posłem OKP, czyli tej grupy Solidarności, ale tam zajmuje pozycję od razu opozycyjną w stosunku do pierwszego rządu Mazowieckiego, to znaczy tworzy się grupa takich lewicowych posłów, która przeciwna była tym liberalnym reformom gospodarczym i mówili w imieniu tych, którzy płacą już i płacić będą. Więc on był konsekwentny, ale muszę powiedzieć – przyznam się – że to mnie... że to mnie oburzało wtedy, jego pozycja.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Karol Modzelewski

Duration: 1 minute, 42 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018