a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

How I earned a million dollars

RELATED STORIES

The Institute of Public Affairs
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

That was one domain, so to speak, of politics. The second was in support of forming an institute of democracy. And here, Soros disagreed – an institute of debate was nonsense. But in fact, it did happen because together with Krzysztof we set up something which exists to this day, the Institute of Public Affairs. From a fund which I haven't yet mentioned, we gifted two programmes which were the starting point for this Institute of Public Affairs headed by acclaimed social politicians and led by Jacek Kuroń. He was in charge of our social politics programme which was planned for a future government as this was a period when the left-wing – the post-communist left-wing – had gained power and needed a programme for when they would be in office. Later, Jacek was replaced by another well-known figure in Polish politics who became the vice-minister when Jacek was made Minister of Social Affairs and then later he was a minister himself – that was Michał Boni. Now he's an MEP. A second programme, focussing on administrative reform, was headed by someone who's now dropped out of politics even though he's still a young man – Jan Rokita. He's a very confrontational politician who at one point looked poised to become the Prime Minister of the Polish government but this didn't happen. So these were the two programmes that we gifted. They became the leaven for the growth of this institute, the Institute of Public Affairs. We were already doing this then – I didn't ask Soros, in fact, I didn't ask him about anything. This was the relationship we had, it was very interesting. I hold him in very high esteem understandably, I'm also full of admiration for him and I like him very much as a person. He has a certain reserve about him but he's also very sincere. I had an accident and he wrote to me immediately and then later on my first visit to the States, I went to his place for dinner and we spent hours talking just the two of us. He was very attentive and very sincere. You could see that in the case of my friend, Wiktor Osiatyński who died recently. Soros came to his funeral especially and said a few very kind words about, among other things, funding a grant in Wiktor's name.

To była jedna domena, że tak powiem, polityki. Druga to było utworzenie takiego instytutu demokracji. I tutaj Soros się przeciwstawił – że instytut to w ogóle debaty, że to nie ma sensu. Ale tak naprawdę to zostało zrealizowane. Razem z Krzysztofem założyliśmy coś, co istnieje do dzisiaj – Instytut Spraw Publicznych i z fundacji, o której nie opowiadałem jeszcze właściwie, podarowaliśmy dwa programy, które były punktem wyjścia dla tego Instytutu Spraw Publicznych i na czele których stali wybitni politycy polityki społecznej. Jacek Kuroń był szefem naszego programu polityki społecznej, gdzie opracowany był projekt dla przyszłego rządu, bo to był czas, kiedy lewica postkomunistyczna lewica zdobyła rządy. Później Jacka zastąpił Michał Boni, znana postać polskiej polityki, który później był wiceministrem, kiedy Jacek był ministrem spraw społecznych, a później był sam ministrem. Teraz jest parlamentarzystą europejskim. I drugi program to była reforma administracji, a na jego czele stał Jan Rokita, który teraz z polityki wypadł, chociaż jest ciągle dość młodym człowiekiem. To jest bardzo konfliktowy polityk, który w pewnym momencie wyglądało na to, że będzie premierem rządu polskiego, ale nie został premierem rządu. Te dwa programy stały się zaczynem Instytut Spraw Publicznych. Wtedy, jak to robliliśmy, nie pytałem się Sorosa – zresztą w ogóle się nie pytałem. Stosunki między nami były bardzo ciekawe. To znaczy ja go niezwykle cenię, co jest rzeczą zrozumiałą, ale jestem pełen podziwu i bardzo go lubię osobiście. Chociaż jest człowiekiem pewnego dystansu, ale jest też bardzo serdeczny. Gdy miałem wypadek, natychmiast do mnie napisał list; później jak pierwszy raz przyjechałem do Stanów, to wiele godzin u niego spędziłem na kolacji, gdzie rozmawialiśmy sam na sam. Był niesłychanie uważający i serdeczny. To było widać zresztą po moim przyjacielu Wiktorze Osiatyńskim, który zmarł niedawno. Soros przyjechał na pogrzeb specjalnie i wtedy powiedział parę ładnych słów, również o ufundowanym stypendium imienia Wiktora.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Institute of Public Affairs, Krzysztof Michalski, Jacek Kuroń, Michał Boni, Jan Rokita, George Soros, Wiktor Osiatyńsk

Duration: 2 minutes, 43 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018