a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Krystyna Zachwatowicz - wife and set designer

RELATED STORIES

Other theatre plays
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Spojrzę do dalszych moich prac, dlatego że nie wszystkie z nich... tak jak wspomniałem o Weselu dlatego, że z tego Wesela powstał potem film. Nie będę mówił o Sprawie Dantona Przybyszewskiej w Teatrze Powszechnym w Warszawie w 1975, bo z tego też powstał film i o tym wspomniałem. Zrobiłem jeszcze przedstawienie według hiszpańskiego autora Kiedy rozum śpi dla Tadeusza Łomnickiego, który grał starego Goyę i te sny, takie majaki były tematem. Zrobiłem Emigrantów Mrożka – jedyny raz, kiedy mi udało się wyreżyserować Mrożka, który był przedstawieniem takim, no, pełnym życia, ze wspaniałą obsadą, bo grał Jerzy Stuhr i grał Jerzy Bińczycki. Te dwie postacie i muszę powiedzieć, że to przedstawienie miało swoją siłę. Niestety nie możemy tego przedstawienia zobaczyć, bo znowu telewizja robiła wszystko, żeby to przedstawienie nigdy nie zostało przeniesione do teatru telewizji. Tak że niestety nie możemy tego widzieć. Potem inne przedstawienia, niektóre powtórki, potem przedstawienie, które trwało siedem godzin, bo doszliśmy do wniosku, że Stary Teatr nie ma krakowskiego repertuaru i nagle kilka sztuk teatralnych i kilka powieści z tamtego czasu nagle zostały połączone przez Joannę Ronkier bardzo zręcznie i z tego powstał spektakl, który trwał siedem godzin, czasem trochę dłużej. I nagle pokazywał, że tak powiem, życie krakowskie w bardzo taki dojmujący, czasem śmieszny i bardzo inteligentny sposób.

I'll take a look at my other works since not all of them, as I mentioned about The Wedding because The Wedding was later made into a film. I won't mention The Danton Affair by Przybyszewska in the Teatr Powszechny in Warsaw in '75 because this, too, was made into a film and I have mentioned it already. I also did a play according to a Spanish playwright, When Reason Sleeps for Tadeusz Łomnicki who played the ageing Goya and his dreams, his visions were the subject of the play. I did Mrożek's Emigrés, the only time I was able to direct Mrożek whose play was full of life with a wonderful cast because Jerzy Stuhr and Jerzy Bińczycki were in it. These two characters and, I have to say, this play had it's strength. Unfortunately, we're not able to see it because again, the TV did everything to prevent this play from being made into a TV drama. So, therefore, we unfortunately can't see it. Then there were other plays, some repeats, and then a play that lasted seven hours, because we came to the conclusion that the Stary Teatr didn't have a Kraków-based repertoire, so a few plays and a few stories from that time were put together very skillfully by Joanna Ronkier and this became a play that lasted seven hours or sometimes even longer, showing life in Kraków in a dismal, or sometimes funny and very intelligent way.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: Teatr Stary, The Wedding, The Danton Affair, Teatr Powszechny, Emigres, Kraków, Stanisława Przybyszewska, Sławomir Mrożek, Jerzy Stuhr, Jerzy Bińczycki, Joanna Olczak-Ronkier, Tadeusz Łomnicki

Duration: 1 minute, 51 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008