a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Łódź

RELATED STORIES

Coincidence - a very important thing in every director's life
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (1) Please sign in or register to add comments
Hemant Latawa
Sunday, 26 June 2016 09:17 AM
best story

Dlaczego akurat film? To jest dobre pytanie. Ale kiedy zdecydowały się moje losy i zostałem reżyserem filmowym, dowiedziałem się jeszcze jednej ważnej rzeczy – że przypadek może zdecydować w życiu człowieka. Może odgrywa w ogóle ogromną rolę, a to się stało właśnie przypadkiem. Miałem zamiar po trzecim roku iść na czwarty rok Akademii Sztuk Pięknych, kiedy niespodziewanie w piśmie filmowym, chyba Film się nazywał, przeczytałem i zobaczyłem zdjęcie, że grupa młodych ludzi przy kamerze filmowej, Andrzej Munk chyba, był sfotografowany przy tej kamerze, że powstała Szkoła Filmowa i sprawozdanie z tej Szkoly Filmowej, no i że Szkoła Filmowa czyni nabór na następny rok, bo to było po pierwszym roku, kiedy Łódzka Szkoła się otwarła na studentów. Muszę powiedzieć, że coś... jakaś... jakieś zainteresowanie większe niż to zdjęcie i ten reportaż zasługiwał... we mnie się obudziło. Ale ponieważ był koniec roku szkolnego, wakacje, więc pojechaliśmy z moja przyszłą żoną, pojechaliśmy do Sopotu nad morze. Lato było bardzo niesprzyjające, takie pochmurne, deszczowe. No i żeśmy siedzieli tam kilka dni, jak się zaczęły przedłużać te deszcze, to mówimy sobie – no jeżeli takie ma być lato, to trzeba jechać do Łodzi i zobaczyć, czy się nie uda ze Szkołą Filmową. Był ze mną Konrad Nałęcki, z którym się bardzo przyjaźniłem. Razem studiowaliśmy w tej samej pracowni w Akademii Sztuk Pięknych. No i nagle z takiego głupiego, jakby się dzisiaj wydawało, żartu zrobiła się jakaś... zrobiła się prawda. Wsiedliśmy do pociągu, żeby pojechać do Łodzi. Rozjaśniło się już, za... jak minęliśmy most na Wiśle, a tu się okazało, że w Sopotach jest pogoda. No ale już nie było co wracać i pojechaliśmy do Łodzi. Okazuje się, że ten egzamin nie był taki specjalnie trudny. Zresztą byłem już po trzecim roku Akademii Sztuk Pięknych, więc myślę, że to też zostało wzięte pod uwagę przez egzaminatorów. Fakt, że nie mam matury został, że tak powiem, pominięty. No bo już jak byłem na trzecim roku, to gdzieś ten fakt został, że tak powiem, za moimi plecami i dopiero potem się wydał. No i dostałem się na pierwszy rok do Szkoły Filmowej w Łodzi.

Why film in particular? That's a good question. But once my fate was sealed and I became a film director, I learned one more important thing: that coincidence can decide how a person's life develops. It can play a very significant part. And all of this happened by coincidence. After my third year, I had intended to continue with the fourth year at the School of Fine Arts when unexpectedly in a film magazine, I think it was called Film, I read and saw a photograph of a group of young people standing next to a film camera. In the photograph, Andrzej Munk was standing beside this camera, I think, the film school had been set up, there was a report about the school and the news that the school was enrolling students for the coming academic year because the school in Łódź had already been open to students for one year. I have to say that something, some interest was awakened within me that was stronger than anything that article and the photo merited. But since it was the end of the academic year, holiday time, I had gone down to Sopot on the coast with my future wife. It was a bad summer, overcast and rainy. We stayed there for a few days but as the rain got worse we told ourselves that if this is what the summer's going to be like, then we ought to go to Łódź to see if we could have any luck with the film school. Konrad Nałęcki was with me, we were great friends. We had studied together in the same studio in the School of Fine Arts. And suddenly, from what seemed to be a daft joke some sort of fact emerged. We caught the train to Łódź. As soon as we crossed the bridge over the Vistula we learned that the weather in Sopot was lovely, but it was too late to go back so we carried on going to Łódź. The entrance exam turned out to be pretty easy and besides, I had completed my third year at the School of Fine Arts so I think that, too, was taken into account by the examiners. The fact that I hadn't taken my high school graduation was overlooked. Well, I was a third year student so this fact was somewhere in the background and only came to light later on. So I was accepted as a first year student at the Film School in Łódź.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: School of Fine Arts, Sopot, Andrzej Munk, Konrad Nałęcki

Duration: 3 minutes, 19 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008