a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Imprisonment

RELATED STORIES

Waiting for the Ursus trial to begin
Jan Józef Lipski Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Po paru dniach pobytu w szpitalu na Lindley’a zostałem przewieziony na blok szpitalny więzienia mokotowskiego i gdyby nie to, że wypadła akurat Wigilia, którą bardzo nieprzyjemnie spędzać poza domem, to, prawdę mówiąc, nie wspominałbym tego pobytu tam na bloku szpitalnym specjalnie źle, dlatego że kryminaliści, wśród których się znalazłem, okazywali mi dużą życzliwość, szczególnie młodsze pokolenie, bardzo były ciekawe rozmowy z nimi, jakiś nowy świat dla mnie, problemów, ich doświadczeń się otworzył. No i po Nowym Roku zasiadłem na ławie oskarżonych w procesie ursuskim jako pierwszy oskarżony, z pewną przesadą oskarżony o zorganizowanie strajku i kierowanie nim. Gdy wszedłem do Ursusa, strajk już... już trwał, kierował nim Komitet Strajkowy, do którego uważałem, że nie powinienem wchodzić, gdyż o losach ludzi w Ursusie mają ludzie z Ursusa decydować, a nie ludzie z zewnątrz, więc brałem udział w dyskusjach Komitetu, ale nie można powiedzieć, żebym kierował. No, ale wyrządzili mi ten zaszczyt, że jako główny oskarżony zasiadłem, było to dosyć nieprzyjemne, bo jeszcze się źle czułem. Ale były tam też momenty po prostu komiczne, kiedy lekarz więzienny, pan Wroński, pytany przez sąd o mój stan zdrowia, przedstawiał mnie w ten sposób, że właściwie ja mógłbym w tej chwili wstać, obiec dokoła pięć razy sądy, wrócić tutaj prawdopodobnie bez zadyszki na salę sądową; no, a mój adwokat, Jan Olszewski – mój adwokat i zarazem mój przyjaciel – robił co mógł, żeby mnie wyłączono ze sprawy ze względu na stan zdrowia, co zresztą uzyskał.

After a few days in the hospital on Lindley Street, I was taken to the hospital wing of the prison in Mokotów, and if it hadn't been for the fact that this coincided with Christmas Eve, and it's always unpleasant to be away from home for that, then if I'm to be honest, my memories of the time I spent on the hospital wing aren't at all unpleasant because the criminals who were there with me were very kind to me, especially the younger ones with whom I had very interesting conversations. It was a new world for me, their problems, their experiences. After the New Year, I took my place in the dock during the Ursus trial and was the first to be tried. The charge of organising and directing the strike was an exaggeration. When I entered Ursus, the strike was already underway and it was being directed by the strike committee which I didn't think I ought to join as the fate of the Ursus workforce ought to be decided by people from Ursus and not by people from the outside, and so I participated in the discussions held by the committee but there's no way you could say that I was directing anything. Nevertheless, I had the privilege to be the main defendant. It was all fairly unpleasant because I was still feeling ill at that point. However, there were also ridiculous situations as for instance when the prison doctor, Mr Wroński, was asked by the court about my state of health and he said that actually, I was perfectly able to stand up and run five times around the courthouse and could probably return to the courtroom without even getting breathless, while my solicitor, Jan Olszewski – my solicitor and my friend – was doing everything he could to exclude me from the trial because of the state of my health, which he finally achieved.

Jan Józef Lipski (1926-1991) was one of Poland's best known political activists. He was also a writer and a literary critic. As a soldier in the Home Army (Armia Krajowa), he fought in the Warsaw Uprising. In 1976, following worker protests, he co-founded the Workers' Defence Committee (KOR). His active opposition to Poland's communist authorities led to his arrest and imprisonment on several occasions. In 1987, he re-established and headed the Polish Socialist Party. Two years later, he was elected to the Polish Senate. He died in 1991 while still in office. For his significant work, Lipski was honoured with the Cross of the Valorous (Krzyż Walecznych), posthumously with the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (1991) and with the highest Polish decoration, the Order of the White Eagle (2006).

Listeners: Jacek Petrycki Marcel Łoziński

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Film director Marcel Łoziński was born in Paris in 1940. He graduated from the Film Directing Department of the National School of Film, Television and Theatre in Łódź in 1971. In 1994, he was nominated for an American Academy Award and a European Film Academy Award for the documentary, 89 mm from Europe. Since 1995, he has been a member of the American Academy of Motion Picture Art and Science awarding Oscars. He lectured at the FEMIS film school and the School of Polish Culture of Warsaw University. He ran documentary film workshops in Marseilles. Marcel Łoziński currently lectures at Andrzej Wajda’s Master School for Film Directors. He also runs the Dragon Forum, a European documentary film workshop.

Tags: Poland, Mokotów, London, International Health Organisation, Jan Olszewski

Duration: 2 minutes, 27 seconds

Date story recorded: October 1989

Date story went live: 14 March 2011