a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Gomułka alienates the workers

RELATED STORIES

Publishing against the clock
Jan Józef Lipski Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

To było tak, więc „Po prostu” i Klub Krzywego Koła, no a oczywiście poza tym stale...nadal pracowałem w Państwowym Instytucie Wydawniczym i muszę powiedzieć, że tutaj jednocześnie jestem dumny, że niektóre rzeczy zrobiłem i jestem zły na siebie, że niektórych rzeczy nie zdążyłem zrobić; bo miałem tę świadomość, że Miłosz napisał w „Traktacie Moralnym” w ten sposób: „Co zdążysz zrobić to zostanie, choćby ktoś inne mógł mieć zdanie”. Ja sobie... na początku ’57 roku doszedłem do wniosku, że będziemy się teraz cofać, a nie iść do przodu. A jest pytanie, jak daleko się cofniemy i trzeba się śpieszyć, więc co trzeba wydać? No „Ferdydurkę” Gombrowicza trzeba wydać. Zaczęła się moja korespondencja w związku z tym z Gombrowiczem, który trochę niechętny był do tego, żeby... żeby drukować w kraju, ale dał się namówić. Niestety korespondencja z Gombrowiczem znajduje się w archiwach bezpieki, po którejś tam rewizji mi to zabrano, podobnie jak moja korespondencja z Jerzym Stępowskim, z Wittlinem. Trochę... poprzepadało mi to, ale liczę, że natomiast dla kultury narodowej to nie przepadło, że kiedyś z tych archiwów to się do Biblioteki Narodowej albo do jakiejś takiej innej przeniesie, pewnie nie za mojego życia, ale... ale daj Boże. No że trzeba wydawać koniecznie Witkacego, jednego z moich ulubionych pisarzy, więc „Nienasycenie” wydaliśmy szybko. „Pożegnanie jesieni”... zaklepał sobie Czytelnik i tam nie było takiego drugiego Lipskiego, który by uważał, że trzeba się strasznie spieszyć i kiedy już doszli do wniosku, że już będą wydawać, to już było za późno – wtedy kiedy można było wydawać, to przespali. Że trzeba wydawać dramaty. No, Konstanty Puzyna, świetny znawca przedmiotu, pisał tak długo wstęp i tak długo tego, że już zdawało się, że to już się nie uda, bo czas najlepszy minął, no jednak udało się jeszcze przepchnąć z wielkim trudem już i z dużym opóźnieniem w stosunku do... do możliwości.

So that's how it was, there was Po prostu and the Crooked Circle Club while at the same time I was, of course, still working at PIW [Państwowy Instytut Wydawniczy (National Institute of Publishing)] and I have to say that I am both proud of some of the things I achieved, and angry with myself – that there were things I didn't manage to do, because I was aware that Miłosz had written the following in The Moral Tract, ‘Those things will remain that you manage to do, even if someone else disagrees with you’. At the start of ‘57, I came to the conclusion that from now on, we'd be regressing not progressing. The question was, how far would we regress? I had to hurry. What needed to be published? Well, Ferdydurke by Gombrowicz needed to be published, so that's when I started writing to Gombrowicz about this. He was a little reluctant to publish anything in Poland but in the end, he gave in. Unfortunately, my correspondence with Gombrowicz is now in the archives of the secret police. It was taken away after one of many house searches, as was my correspondence with Jerzy Stępowski, with Wittlin, I lost all of that but I hope that it's not lost to the nation, and that the time will come when it'll be transferred from those archives to the National Library, probably not in my lifetime, but God willing. Well, Witkacy definitely needed to be published – he's one of my favourite authors – so we quickly published Insatiability. Czytelnik secured the rights to Farewell to Autumn but they didn't have a second Lipski there who believed in the need for haste, and when they eventually decided to publish, it was too late, they'd missed the time when they'd been able to publish. Plays needed to be published and Konstanty Puzyna, who was an expert in this field, was writing the introduction for such a long time, that it seemed it would never happen because the optimal time had passed, but we managed to push it through with a lot of difficulty and it was very late in relation to the opportunity.

Jan Józef Lipski (1926-1991) was one of Poland's best known political activists. He was also a writer and a literary critic. As a soldier in the Home Army (Armia Krajowa), he fought in the Warsaw Uprising. In 1976, following worker protests, he co-founded the Workers' Defence Committee (KOR). His active opposition to Poland's communist authorities led to his arrest and imprisonment on several occasions. In 1987, he re-established and headed the Polish Socialist Party. Two years later, he was elected to the Polish Senate. He died in 1991 while still in office. For his significant work, Lipski was honoured with the Cross of the Valorous (Krzyż Walecznych), posthumously with the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (1991) and with the highest Polish decoration, the Order of the White Eagle (2006).

Listeners: Marcel Łoziński Jacek Petrycki

Film director Marcel Łoziński was born in Paris in 1940. He graduated from the Film Directing Department of the National School of Film, Television and Theatre in Łódź in 1971. In 1994, he was nominated for an American Academy Award and a European Film Academy Award for the documentary, 89 mm from Europe. Since 1995, he has been a member of the American Academy of Motion Picture Art and Science awarding Oscars. He lectured at the FEMIS film school and the School of Polish Culture of Warsaw University. He ran documentary film workshops in Marseilles. Marcel Łoziński currently lectures at Andrzej Wajda’s Master School for Film Directors. He also runs the Dragon Forum, a European documentary film workshop.

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: Po Prostu, Crooked Circle Club, National Institute of Publishing, Moral Tract, Ferdydurke, National Library, Insatiability, Czytelnik, Farewell to Autumn, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Jerzy Stępowski, Józef Wittlin, Stanisław Witkiewicz, Konstanty Puzyna

Duration: 2 minutes, 12 seconds

Date story recorded: October 1989

Date story went live: 10 March 2011