a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Lutosławski

RELATED STORIES

My love for music
Julia Hartwig Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Drugą taką dziedziną, która bardzo dużą ogrywa... rolę w moim życiu to jest muzyka. Ona rzeczywiście... ja w ciągu dnia słucham przynajmniej kilka razy... kilka godzin dziennie słucham muzyki, to jest... jak to się nazywa, muzyka poważna, bo się... po prostu ona mnie najbardziej pociąga i daje mi najwięcej satysfakcji. Ale... no, słucham przez te kilka godzin, ale muszę powiedzieć, że uważnie słucham rzadko, bo jak mówił... powiedział kiedyś Lutosławski komuś, jakiemuś, coś: „Ty słuchasz, ty... słuchasz, ale nie słyszysz”. Bo po prostu ta muzyka gra, ja słucham jakby, ale nie słyszę, bo nie mogę sobie wyobrazić takiej budowy tego, nie zależy mi na tym – na dokładnym znaczeniu muzyki. Ona jest moją taką pasją, która przynosi mi ulgę, pocieszenie, pomoc także. I ja ją często gram w tle, zwłaszcza muzykę barokową, a potem jak chcę czegoś naprawdę posłuchać to się kładę i nastawiam sobie ten utwór o który mi chodzi. Więc ten... także w mojej poezji jest naprawdę co najmniej kilkanaście wierszy – jeśli nie więcej – poświęconych muzykom i muzyce. Jeśli chodzi o muzykę współczesną, no to niestety należę do tych ludzi, którzy małą satysfakcję odnoszą słuchając tej muzyki, co znaczy, że ja jej jak gdyby do końca nie mogę pojąć, a nie wynika to bynajmniej z jakichkolwiek moich uprzedzeń, bo jestem bardzo za tym, żeby nowe rzeczy się pojawiały w sztukach. Natomiast jestem troszeczkę zaintrygowana tym, jak to się stanie – czy rzeczywiście muzyka klasyczna odejdzie na drugi plan – na pewno nie – a wysuną się ci, którzy... którzy dzisiaj... dzisiaj komponują.

The second area that plays a very big role in my life is music. It really does... during the day, I listen to it several times, for several hours a day, I mean, what's it called? Classical music – because it appeals to me the most and gives me the most satisfaction. But... well, I listen to it for several hours but I have to say that I rarely listen to it carefully because as Lutosławski once said to someone, 'You are listening... but your hear nothing'. This music is playing and I'm listening but I hear nothing because I can't imagine the structure of this, I'm not too concerned about this, about the exact meaning of music, it is a passion that brings me relief, consolation and it helps me, too. I often have it playing in the background, particularly Baroque music, and then if I want to really listen to something, I lie down and put on the piece I'm interested in. So also in my poetry there are a number of poems devoted to musicians and to music. Regarding contemporary music, I unfortunately belong to those people who derive little satisfaction from listening to it, meaning, I can never fully grasp it which isn't the result of my prejudice, because I'm very much in favour of new things appearing in the arts, but I'm a little intrigued how this will happen. Will classical music move into the background – I'm sure it won't – while those composers who are writing music today will occupy the foreground?

Born to a Polish father and a Russian mother, Julia Hartwig (1921-2017) was a Polish poet, essayist, translator and author of children's books. She studied at the University of Warsaw, the Catholic University in Lublin and the Jagiellonian University in Kraków. Czesław Miłosz called her 'the grande dame of Polish poetry'. Julia Hartwig was one of the few poets in Poland who made masterly use of poetic prose. She translated poems by Apollinaire, Rimbaud, Max Jacob, Cendrars and Supervielle, and published monographs on Apollinaire and Gerard de Nerval. She also translated from English, and published a large anthology of American poetry which she co-edited in 1992 with her late husband, the poet Artur Międzyrzecki.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: Witold Lutosławski

Duration: 1 minute, 53 seconds

Date story recorded: June 2010

Date story went live: 16 October 2011