a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The Bolsheviks killed my mother's family

RELATED STORIES

Recollecting my parents
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Zaczynamy od początku, tzn. od wszystkiego, co pamiętasz sprzed wojny. Zacznijmy od rodziny, od rodziców.

No i co byś chciała wiedzieć?

[Q] Kim byli Twoi rodzice, jak ich pamiętasz?

No, ojca pamiętam, jak leżał w łóżku. Przyszedł doktor i potem umarł. Miał gruźlicę gardła, to wiem z... późniejszych opowieści. A matka? Matka umarła w 34 roku, może w 33. No i pracowała... pracowała przedtem. Ostatnie lata pracowała w szpitalu Bersohnów i Baumanów jako kierownik administracyjny tam tych wszystkich gospodarczych rzeczy, nie wiem pralni, kuchni, jeszcze czegoś tam gospodarczego. No i to wszystko, co pamiętam z rodziców. Pracowała ona i przed południem, i po południu, tak że różnie to bywało. I poza tym była działaczką w takiej organizacji socjalistycznych kobiet. Było to wiem, że na ulicy Przejazd, bo czasem tam przychodziłem do niej i siedziałem tam, czekałem aż ona pójdzie do domu. I kiedyś przemawiała na wiecu w teatrze Skala, to był wtedy... nie wiem, czy to był Dzień Kobiet, czy to było wtedy coś takiego, ale chyba był jakiś Dzień Kobiet czy coś takiego i była pełna sala i ja przyszedłem już pod sam koniec, tam jeszcze jakieś parę osób przemawiało, ale to było przedtem... I potem poszedłem z nią do domu. I to właściwie wszystko.

[Q] Marek, let's start from the beginning with everything that you can remember before the war. Let's start with your family, your parents.

So what do you want to know?

[Q] Who were your parents, how do you remember them?

Well, I remember my father lying in bed. The doctor came to see him, and then he died. He had tuberculosis of the throat. I know this from what I heard later. And my mother? My mother died in 1934 or 1933. Before that she worked. In her final years, she worked in the Bersohn and Bauman hospitals as an administrative director of all the services like laundry, catering and some other things. And that's all I can remember about my parents. She worked in the mornings and in the afternoons, so it varied. Apart from that, she was also active in a socialist organisation for women. I know that this was on Przejazd Street, because I used to go there sometimes and wait for her until she was ready to go home. Once, she was a speaker at a rally held in the Scala Theatre, I don't know if it was Women's Day or something like that, but it probably was some kind of Women's Day or something, the hall was full and I came there towards the end, there were a few other speakers. And then I went home with her. And that's about it.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Przejazd Street, Scala Theatre

Duration: 2 minutes, 3 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008