a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The story of the artificial kidney

RELATED STORIES

The legend of Sterling Hospital: Dr Zylberblat
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Jak przyszedłem na Szterlinga, to dali mi tam sześć łóżek, czy osiem łóżek, już nie pamiętam, w takim oddziale, bardzo małym, ładnym, przyszedł tam taki wielki doktor, nazywał się Loluś, który odsiedział swoje pięć lat w kopalni węgla.

[Q] Mówi pan o doktorze Zylberblacie, tak? Legendzie Szterlinga?

Tak, który w Rosji zajmował się różnymi rzeczami: był dyrygentem w operetce, był nocnym dozorcą w kinie, no i z tego kina... a lubił bardzo, że tak sobie alkohol, więc kiedyś jak pilnował tego kina i zasnął tam i to całe kino pękło, zamarzło, kaloryfery zamarzły i całe kino się zalało i on pojechał na... do kopalni. I był tam chyba cztery czy pięć lat, nie wychodząc nigdy na powierzchnię. Tak że jak wyszedł po tych pięciu latach, jak go wypuścili, to był, że tak powiem prawie ślepy. Przyjechał tutaj do Łodzi i miał takiego hysia, że on tam chodził w jednej koszuli, nie wiem czy w koszuli, czy w kufajce, bez niczego, więc tu chodził i kupował koszule. Więc miał 50 koszul pod poduszką i pod prześcieradłem, żeby mu nikt nie ukradł, a mieszkał u swojego przyjaciela. To on mówił: 'Lolek, ja ci nie ukradnę'. 'Ale' on mówi 'to nie jest pewne, człowiek w różnych sytuacjach pokazuje różny charakter'. I Loluś przyszedł jako mój szef, przyszedł pierwszego dnia, jak ja tam byłem, on mówi: 'Wie Pan, ja pracuję w takiej poradni, gdzie trzeba opisywać elektrokardiogramy. Mnie się nie chce, ma Pan tu z kolegą, opiszcie, jest 50 na jutro'. To ja mówię: 'My nie umiemy'. 'Ja też nie umiałem. Macie, zróbcie'.

[Q] I tak się zaczęło?

I tak to się zaczęło.

When I arrived at Sterling Hospital, they gave me six beds or eight, I don't remember, on one small, very nice ward, and this grand doctor came along who was called Loluś, and who'd spent five years imprisoned in a coal mine.

[Q] You're referring to Dr Zylberblat, the legend of Sterling?

Yes. In Russia, he'd done many things. He'd been a conductor at the Operetta, he'd been a night watchman at a cinema and it was from this cinema - he had a great fondness for alcohol - so once, when he was guarding the cinema he fell asleep there, and the entire cinema exploded, it froze, the radiators froze and the whole cinema was flooded, so he went to a coal mine. He was there for four, maybe five years and never came to the surface. When he left after those five years, when they released him, he was almost blind. He came here to Łódź, and he had an obsession because there he'd only had one shirt or maybe it wasn't a shirt but a sleeveless jerkin which he wore with nothing underneath, so here he was going around buying shirts. He had 50 shirts hidden under his pillow and under his bed sheet so that no one would steal them from him. He lived at his friend's place who said to him: 'Lolek, I won't steal them from you.' 'Yes, but' - he replied - 'nothing's certain, a person changes under different circumstances.' And so Loluś turned up as my boss. He arrived on my first day there and said, 'You know, I work in a clinic where we need to write reports on electrocardiograms. I don't feel like doing that so here, you and your friend can do it, you've got 50 to do for tomorrow.' So I said, 'But we don't know how.' 'I didn't know how either. Here, do it.' And that's how it started.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Klara Agnieszka Zuchowska Joanna Szczesna Anka Grupinska

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Tags: Sterling Hospital, Operetta, Łodź, Dr. Lolek Zylberblat

Duration: 2 minutes, 19 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008