a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The golden Sixties in the clinic

RELATED STORIES

The first mitral stenosis operation on a child in an acute condition
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

I któregoś dnia przywieźli... zapomniałem jak ona się nazywa, wysoka, czarna dziewczyna, 11 lat, w obrzęku płuc, co sie nie zdarza. Myśmy nie byli specjalistami jeszcze od rozpoznawania wad serca, ale szef od razu podszedł i powiedział: 'Tak, ona ma obrzęk płuc.' Ma stenozę mitralną, tzn. zwężenie lewo ujścia żylnego, czyli zastawka jest zarośnięta, krew nie może przechodzić i to wszystko. To jest inny pomysł, dlaczego to się tam dzieje, ale wszystko jedno. 'Musi zginąć'. A myśmy już wiedzieli, że stenozy mitralne się operuje. I mieliśmy takiego genialnego kardiochirurga, który pracował w Poznaniu, ale dostał wówczas profesor dostawał przydział pracy, więc dostał przydział pracy do Łodzi, do kliniki do Łodzi. Ale on pracował w Poznaniu, on tam miał oddział kardiochirurgiczny. No i ja zadzwoniłem do niego i powiedziałem: 'Panie profesorze, jest tutaj 12-letnie dziecko w obrzęku płuc, ma stenozę mitralną, jedyna rzecz żeby ją zoperować'. No i on był odważny, inteligentny, chirurg pełną gębą, wsiadł, w co... w helikopter tak? I za dwie godziny był w Warszawie.

A mieliśmy... aha, i przyjechał wtedy anestezjolog taki z Anglii, z armii Andersa, czy coś takiego, Pokrzywnicki. On umiał jedyny dawać narkozę przez ten aparat, co wtedy sprowadzono. I on dał temu dziecku narkozę, Mol je zoperował, no i to dziecko wyszło zdrowe. To była pierwsza operacja na ostro, jeszcze u dziecka, zresztą to dziecko było zezowate do tego. Potem się leczyło u nas w poradni, Elżbieta powiedziała: 'Żyjesz, jesteś wysoka, ładna dziewczyna, pójdziesz na operację do...  na okulistykę, zrobią ci to oko, żeby nie kikrowało.' Więc poszła raz, to jej... przedtem było do środka, to potem było na zewnątrz, ale poprawili jej drugi raz i jest. Przychodzi rzadko, ale przychodzi od czasu do czasu się pokazać. Jest. I to są nasze, że tak powiem 'uspiechy'.

Then one day, they brought in a girl whose name I can't remember. She was tall and dark, about 11 years old, with pulmonary oedema, which is rare, at the time we weren't yet specialists at diagnosing heart defects, but the boss came up right away and said, 'Yes, she has pulmonary oedema.' She's suffering from mitral stenosis, meaning a narrowing of the opening of the mitral valve so that it was preventing the blood from flowing. Why this happens was another story but anyway, she had to die. But we already knew that mitral stenosis was operable, and we had a brilliant cardiac surgeon who worked in Poznań although at the time the professor used to get work allocated to him so he had worked in the clinic in Łódź, too. But he worked in Poznań where he had a cardiac department of surgery. I rang him and said, 'Professor we have a 12-year-old child here with pulmonary oedema who has mitral stenosis, the only thing for her is surgery.' He was courageous, intelligent, a surgeon through-and-through, he got into a helicopter and in two hours had reached Warsaw. An anaesthetist came from England, from Anders' army, Pokrzywnicki; he was the only person who knew how to administer anaesthetic using that piece of equipment that had been brought in. He anaesthetised the child, Moll operated on her and she recovered. This was the first emergency operation, and on a child as well. On top of this, she had a squint and so was being treated in our out-patient clinic. Elżbieta said, 'You're alive, you're a tall, pretty girl, you'll be operated on in opthalmology, they'll fix your eye so it won't squint.' She went once, her eye used to turn in, then it turned out but they fixed it a second time and now it's fine. She rarely comes but she does turn up from time to time to show herself. And so these are what I'd call our achievements.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Anka Grupinska Joanna Szczesna Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Poznań, Warsaw, Łódź, Jan Moll

Duration: 2 minutes, 38 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008