a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Memories of the doctors in the clinic

RELATED STORIES

Dr Jakubowski, Picasso and the sardines
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Zmieniły się czasy, wspaniały zespół o wielostronnych zainteresowaniach, przodująca klinika, prawda, najlepsza, a jednocześnie zaczęły się zmieniać czasy.

No czasy się zmieniły, Jakubowski był Żydem, on się nazywał Muszkatel Blic.

[Q] Pisał o nim Tuwim.

No tak, bo on leczył całe życie Bohemę, różnych ludzi leczył. Kogo on nie leczył? On jeszcze znał... no już nie będę opowiadał, bo on był kolegą Picassa, bo oni mieszkali w akademiku, wtedy były ciężkie czasy, pokój koło pokoju. I jeszcze przez długie lata się kontaktowali, a potem jak z Polski można było wyjeżdżać pierwszy raz, to Jakubowski pojechał z Picassem na wybrzeże Normandii. I co oni robili? Ciekawe. Picasso uważał, że najlepsze sardynki są wtedy, kiedy są włożone do puszki, zalane olejem, ale jeszcze nie są zamknięte. I oni tam codziennie rano chodzili, już mieli te... jeden miał nie wiem 89, drugi 78, czy 90 i jedli te sardynki. I tak spędzili dwa tygodnie. To był Jakubowski, to były ich pomysły.

[Q] The times changed, it was a marvellous team with many different interests, a leading clinic, the best and yet times began to change.

Yes, well, times changed, Jakubowski was Jewish, his name was Muszkaten Blic.

[Q] Tuwim writes about him.

Yes, because he used to treat all the bohemians, he treated all kinds of people. He knew... I'm not going to say because he was friends with Picasso, they shared student digs, those were hard times, one room on top of the other. They kept in touch for years afterwards and then later, as soon as people were able to leave Poland, Jakubowski went with Picasso to the Normandy coast. It's interesting what they did there. Picasso was of the opinion that sardines were at their best when they're placed in a tin, covered in oil but not yet sealed. And each morning, they would go - I don't know, one was 89 the other 78 or 90 - and they would eat those sardines. That's how they spent two weeks. That was Jakubowski, those were their ideas.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Klara Agnieszka Zuchowska Joanna Szczesna Anka Grupinska

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Tags: Bohemians, Poland, Normandy coast, Jerzy Jakubowski, Muszkaten Blic, Pablo Picasso, Julian Tuwim

Duration: 1 minute, 34 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008