a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Work in the clinic comes to an end - anti-Semitism

RELATED STORIES

Memories of the doctors in the clinic
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Więc taki człowiek, już nie pamiętam kto... Villard przecież był też jego nauczycielem, to byli wszystko... to była inna medycyna, to była medycyna... Na przykład jak Rutkowski z Jakubowskim się spotykali na obchodzie, więc mówili wiersze po francusku, po rosyjsku, po polsku itd., ale najlepszy z nich był Loluś Zigenblat, który mówił wszystkimi językami i znał Puszkina na pamięć i znał Apolinaire'a na pamięć, wszystko, więc mieliśmy dobre towarzystwo. Więc to jest bardzo ważna rzecz to towarzystwo takie. Jakubowski był komunistą. Przychodził do niego jak asystent i go przepytywał: 'Proszę Pana, jakie są cztery punkty...?' Nie pamiętam, co było... Jakie są cztery punkty?

[Q] Czego?

W tej... WKP(b), w tej książeczce cztery punkty są jakieś. To on powiedział: 'Nie wiem, ale Stalin miał łatę na plecach i ja go leczyłem wtedy'. Na szynelu znaczy się łatę miał, więc to była ta... to była ta... ta klasa tych ludzi. Potem jak aresztowali, taki był u nas chłopak, który był z wileńskiego AK, który wyskoczył z pociągu, no i po roku jego... on pracował przedtem u ucznia swojego tatusia, bo jego tatuś był profesorem. Ale przyszło UB i kazało go wyrzucić. I ten pan profesor go wyrzucił. I Jakubowski go spotkał na ulicy, mówi: 'Zbyszek, co ty robisz?' A on mówi: 'Wyrzucili mnie'. 'To chodź do mnie'. Przyszedł do niego, po dwóch dniach go zabrała, czy po trzech dniach go zabrała ubecja i wsadziła do pierdla oczywiście, bo to była czarna reakcja i Jakubowski chyba u Moczara wtedy to...

Jednakże go wypuścili, po dwóch dniach go... Jakubowski, on przyszedł z powrotem, ale był ciszowaty, nic nie zrobił, nie był on taki najbardziej sympatycznym chłopakiem, ale był... Potem został profesorem, i tak dalej, i tak dalej, więc głowa była nienajgorsza. Więc to były te... te salon komuniści, którzy dbali o naukę polską i tak dalej. Bo Rutkowski pisał wszystkie podręczniki w kawiarni na rogu Traugutta i Piotrkowskiej. I tam... chodził tam o godzinie 9:00 rano i pisał podręcznik chirurgii. I tam wtedy dla niego przychodziła orkiestra, grała na bębnie, ale w międzyczasie usypiano chorego do operacji. Więc jego asystent wsiadał w samochód: 'Chory już śpi, Panie Profesorze dosyć'. I jeździł. Takie to były czasy. No i już. To to była ta klinika.

There was someone, I don't remember who, Villard, he was his teacher, too, medicine was different then. When Rutkowski met with Jakubowski on their ward rounds, they would recite poetry in French, Russian, Polish etc, but the best one of them was Loluś Zilberblat who spoke in every language and knew Pushkin by heart, Apollinaire by heart, everything, so we had good company. Company is a very important thing. Jakubowski was a communist. The junior doctor would come to him and say, 'Excuse me, but what are the four points of?'

I forget what, in the WKP(b), there are some sort of four points. He said, 'I don't know, but Stalin had a patch on his back and I used to treat him then.' He had a patch on his greatcoat, so it was this class of person. Then, when they were making arrests, there was this boy with us who came from the Vilnius branch of the AK, he'd jumped from a train and so after one year... he'd worked previously with his father's pupil because his father was a professor. But the secret police came along and gave the order that he should be fired. Jakubowski met him in the street and said, 'Zbyszek, what are you doing?' So he said, 'They've kicked me out'. 'So come and join me.' He came, after two days the secret police took him away and locked him up in the slammer because, of course, this was an intense reaction, so Jakubowski probably went to see Moczar and they let him out, after two days Jakubowski... he came back and everything was quiet but he wasn't the nicest of boys. Later on, he became a professor and so on so his head obviously wasn't that bad. These were 'salon' communists who cared about science in Poland. Rutkowski wrote all his handbooks in a coffee shop on the corner of Traugutt and Piotrkowska. He'd go there at nine in the morning to write his handbooks on surgery, and a band would come and play the drums for him. Meanwhile, his patient would be anaesthetised. His junior surgeon would drive over: 'The patient is asleep, that's enough now, professor.' And he'd go. That's what it was like then. That's it. The clinic was like that.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Klara Agnieszka Zuchowska Joanna Szczesna Anka Grupinska

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Tags: Vilnius branch, Poland, Villard, Jerzy Rutkowski, Jerzy Jakubowski, Loluś Zilberblat, Alexander Pushkin, Apollinaire, Joseph Stalin, Mieczysław Moczar

Duration: 3 minutes, 26 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008