a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Post-doctoral thesis

RELATED STORIES

Work in the clinic comes to an end - anti-Semitism
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

A jak się zaczęły w '68 roku te antysemickie kawałki i Jakubowskiego usunięto, bo on już nie był profesorem, bo on zrobił profesora swojego ucznia, też obrzydliwego endeka profesorem, bo on był dobry, to on go zrobił profesorem. I jak to się stało? Ale po jakimś czasie ten mu wymówił posadę, on już przestał przychodzić do kliniki. I jak się zrobił '67, czy '66 rok, już były te antysemickie kawałki, to wszystko... Jakubowski zachorował zresztą, to ten jego uczeń objął tą klinikę, za jego protekcją, objął tą klinikę no i po pierwsze zaczął robić czystkę. Nie będę wyliczał tych wszystkich asystentów, którzy coś znaczyli wyrzucił, bo szef nie może mieć lepszych, więc wyrzucił. Ja byłem ostatni, kiedy on powiedział: 'Ale Pan, wie Pan, już Pan tyle tu pracował, a w klinice, nie ma Pan...' Aha, coś było jeszcze z tą habilitacją, nie pamiętam. I powiedział: 'Do widzenia Panu'. No i do widzenia, no i Jakubowski mi załatwił teraz taką posadę przeklętą, w szpitalu wojskowym...

[Q] Na kardiochirurgii?

Co?

[Q] Na kardiochirurgii.

Tak, jako konsultant, ale ten szef był wariat. Więc nie ma o czym mówić.  Byłem tam rok czy półtora i był '68 i portier mnie nie wpuścił, powiedział: 'Żydzi won'. I na tym się skończyło wtedy.

When all that anti-Semitism business began in 1968 and Jakubowski was dismissed, because he was no longer a professor by then, he'd made his student a professor, that hideous nationalist was made a professor because he was clever, so he made him a professor and as it happened after a while, he dismissed [Jakubowski] who'd already stopped coming to the clinic, and when 1967 or 1966 came along, this antisemitic business had already begun. Jakubowski was ill, anyway, so that student of his took over the clinic under his protection, and the first thing he did was to purge it. I'm not going to list all the staff who had some kind of status that he threw out, after all, the boss can't have people who are better than him. I was the last when he said, 'You've been here so long at the clinic, you don't have'... Aha, there was some sort of issue with my post-doctorate work and so he said, 'Goodbye.' So it was goodbye and Jakubowski sorted out a wretched position for me in a military hospital... In cardiac surgery. Yes, as a consultant but the boss there was mad. There's nothing to say about this. I was there for one year, or a year and a half and this was 1968, the doorman wouldn't let me in, he said Jews get lost, and that was how it ended.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: 1968, Jerzy Jakubowski

Duration: 2 minutes, 5 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008