a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

New job in the Pirogow hospital

RELATED STORIES

Paying a visit to the First Secretary in Łódź
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Mieliśmy taką znajomą, nazywała... dziennikarkę, która była taką komunistką, ale zakamuflowaną naszą przyjaciółką. I ona nam zaczęła wyrabiać chody u komunistów, żeby nas przyjęli. Z drugiej strony w to się wtrącił Cyrankiewicz, bo on był wtedy premierem, bo ostatecznie takiego Żydziaka wyrzucić na bruk. Co powiedzą, że Polska są antysemici, jednego mają Żyda, który coś był jeszcze był w AL-u u komunistów i go wyrzucą, i będą go gnębić? Jednym słowem, ona załatwiła nam widzenie u Sekretarza Generalnego Łodzi, a ktoś załatwił widzę... zawiadomił Cyrankiewicza, że taka rzecz się dzieje. No ale w końcu ona doprowadziła do tego, żeśmy poszli... ta dziennikarka, żeśmy poszli do sekretarza pierwszego w Łodzi, pan Koperski. Pan Koperski powiedział coś tam tego i w pewnym momencie ona do niego mówi, Elżbieta: 'Panie Sekretarzu, a bardzo dobrze, ale jak Pan zachoruje na zawał, kto Pana będzie leczył? Czy Pan ma tu kogoś do leczenia? Czy ktoś potrafi Pana zoperować, jak będzie potrzeba?' I tak dalej, i tak dalej. Zrobiła mu piekielną awanturę. On powiedział: 'Ja wam załatwię'. I tak się stało. Znaczy się Cyrankiewicz swoje, dał prikaz, żeby nas przyjąć, tylko nie było gdzie, nie było gdzie. Napisaliśmy te dziesięć prac, byliśmy bardzo z siebie zadowoleni i w ogóle spotykaliśmy się rano, piliśmy troszeczkę wódeczki, może trochę więcej niż troszeczkę, jedliśmy sznycle i byliśmy bardzo z siebie zadowoleni.

We had a friend, a journalist who was a communist but a covert one. She was our friend and she herself began to beat a path to the door of other communists so that they would accept us. On the other hand, and here Cyrankiewicz had stuck his nose in as he was the Prime Minister by then, they couldn't really throw a Jew out into the street, what will people say, they'll think Poland is antisemitic, they have the one Jew, on top of which he was in the AL with the communists, and now they're kicking him out and are going to persecute him. In a word, she arranged for us to have a meeting with the General Secretary in ŁódŹ, and someone told Cyrankiewicz that this was happening. But in the end, she made it possible for us to go to the First Secretary in Łódź, Mr Koperski. Mr Koperski said something and suddenly she, Elżbieta, said to him, 'Mr Secretary, that's all well and good but when you have a heart attack who's going to treat you? Do you have someone who'll look after you? Is there anyone who'll know how to operate on you?' She gave him a proper dressing down, and he said, 'I'll sort it out for you.' And that's what happened. I mean Cyrankiewicz gave the order for us to be given a job except there was nowhere for us to work. We wrote these 10 papers, we were very pleased with ourselves, we'd meet in the morning, drink a little vodka, maybe more than a little, eat a schnitzel and were very pleased with ourselves.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Anka Grupinska Joanna Szczesna Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: First Secretary in Łódź, Prime Minister, Poland, Jews, General Secretary in Łódź, Józef Cyrankiewicz, Bolesław Koperski, Elżbieta Chętkowska

Duration: 2 minutes, 24 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008