a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The Pirogow hospital: Protected by God

RELATED STORIES

The Pirogow hospital: Sodi Pallares
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Ale Panie Docencie, gdyby Pan zechciał więcej opowiedzieć o pracy w Pirogowie i o zabiegach, które były robione, i o rewaskularyzacji nową metodą.

A, tak, to też było. To było bardzo... był to bardzo fajny okres.

[Q] To był przecież okres też takiego wielkiego entuzjazmu i zapału.

Na przykład Elżbieta robiła doktorat. Ona zaczęła to u Feniksena. Tak, tak. W każdym razie temat itd., pomysł, Sodi Pallares, ja w ogóle nie miałem pojęcia, co to jest Sodi Pallares, jak się czyta...

[Q] Kto to... kto to jest Sodi Pallares?

Kto to jest Sodi Pallares, że się zapytałem. Bo tam było dwóch, jeden był faszysta kubański, a jak się nazywa... już nie pamiętam teraz, wszystko jedno. I Sodi Pallares był... no, wszystko jedno. Sodi Pallares wymyślił taką nową rzecz w elektrokardiografii, lokalizacjię. I Rysiek dał Elżbiecie temat, żeby to sprawdzić, czy to jest prawdziwe. Ale Rysiek wyjechał i ona została z tym tematem tutaj. Więc to się robiło tak: robiło się elektrokardiogram, potem chodziło się na sekcję chorego, który zmarł, i się patrzyło, czy się zgadza rozpoznanie z obrazkiem. Więc robiła, robiła, robiła, nie wiem ile miała tych przypadków.

[Q] Sto.

Sto. No i wyszło na to, że się zgadza, że Sodi Pallares jest OK. Doktorat we Wrocławiu, myśmy pojechali, było wielkie święto, Falkiewicz jeszcze wtedy był, wielki kardiolog, gratulacje. Nie mnie, tylko tej panience i tak dalej, potem był obiad w Metropol, nadzwyczajnie było. Więc to było pierwsze takie zwycięstwo w Pirogowie.

[Q] Perhaps you'd like to say something more about your work in Pirogow and about the procedures that were done there and revascularisation using the new method.

Yes, that happened, too. That was a great time.

[Q] That, too, was a time of enormous enthusiasm and eagerness.

For example, Elżbieta was doing her PhD. She'd begun doing it with Fenigsen. In any case, the thesis, etc, the idea, Sodi Pallares, I had no idea what Sodi Pallares was, what to make of it...

[Q] Who is, who is Sodi Pallares?

Who is Sodi Pallares? I asked because there were two, one was a Cuban fascist, and Sodi Pallares was... it doesn't matter. Sodi Pallares thought of this new thing in electrocardiography - localisation and Rysiek gave this to Elżbieta as a topic for her to check it and see if it's true. But Rysiek left and she was left here with this topic. This is how it went, first you did an electrocardiogram, then you attended the autopsy on the patient who'd died, and you looked to see whether the diagnosis matched the image. So this is what she did over and over, I don't know how many cases.

[Q] One hundred.

One hundred. And everything concurred so it turned out that Sodi Pallares was OK, the PhD was done in Wrocław, we went there and had a huge celebration, Falkiewicz was still there then, a great cardiologist, congratulating not me but this young lady, then we had lunch in the Metropol, it was amazing. This was the first triumph of its kind at the Pirogow.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Pirogow hospital, Metropol, Wrocław, Sodi Pallares, Ryszard Feningsen, Antoni Falkiewicz

Duration: 2 minutes, 10 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008