a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Arterio-venous fistula - the first operation in Poland

RELATED STORIES

The Pirogow hospital: Protected by God
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

A potem zaczęły się... przychodzić tam wszystkie ostre stany kardiologiczne i jak to pani Wałachowa powiedziała: 'Ja się nie boję operacji, bo ja mam męża, on siedzi koło... ja jestem wierząca, on siedzi koło Pana Boga i na pewno się za mnie wstawi'. I mówi do Molla: 'Panie Profesorze, niech mnie Pan operuje, ja się nic nie boję, bo ja tam mam protekcję'. Także takich pacjentów mieliśmy. Pani Wałachowa była operowana, wyszła za mąż, wyjechała do Szwecji, żyła 10 lat, pisała listy, no 'który' przez 'u' zwyczajne, ale to nic nie szkodzi, ale z całego serca.

[Q] Bardzo pięknie powiedziała do Pana i do nas, 'Niech Pan Bóg pobłogosławi ręce profesora Molla i myśli lekarzy z Pirogowa'. Ale miał Pan docent opowiedzieć o operowanych chorych i o tej nowej metodzie.

Tam było bardzo fajnie na przedoperacyjnej, bo ona leżała, przecież był tłok jak cholera na tego Szterlinga, a myśmy mieli tam wejście, więc ona leży na tym wózku, leży, leży, mówi: 'Przecież ja się nie mogę doczekać, ja jeszcze mogę umrzeć przed operacją i dlaczego?' To była pani Wałachowa. To jest sąsiadka naszej lekarki, która z jej mamą grała w tysiąca. Grała w tysiąca, i jedna, i druga oszukiwały, bo była jeszcze ciotka, która dopiero była aferzystka i we trójkę grały w króla z dziadkiem. No i było bardzo trudno tam wygrać coś, bo każda oszukiwała. I pani Wałachowa była pierwszorzędna w tej sprawie, była ruda, no ile ona miała, z 50 lat, może 55, ale była kobita daj Boże zdrowie, ale mąż był w niebie i się wstawił za nią. I wszystko jest w porzadku.

After that all the acute cardiology cases began to turn up there, and like Mrs Wałachowa said, 'I'm not afraid of this operation because I have a husband who's sitting - I have faith - who's sitting close to God and he's definitely interceding for me.' Then she said to Moll, 'Professor, please operate on me, I'm not afraid because I've got protection up there.' So those were the sort of patients we had. Mrs Wałachowa was operated on, she got married, moved to Sweden, lived for another 10 years, wrote us letters with bad spelling but that doesn't matter because they were from the heart.

[Q] She said a very beautiful thing to you and to us: 'May God bless the hands of Professor Moll and the thoughts of the doctors at Pirogow.' But you were going to talk about the patients that were operated and about the new method.

It was really great on the pre-op ward, that's were she was, there was a great horde of patients at Sterling but we had contacts there, so she was lying on this trolley for ages and in the end she said, 'I can't wait any longer, I might even die before the operation and for what?' This was Mrs Wałachowa. She was the neighbour of our doctor who played cards with her mother. They played cards together and they both cheated. Then there was an aunt, too, who was a real live wire and all three of them played but it was very hard to win anything there since each one cheated. Mrs Wałachowa was first rate at that, she was a red-head, how old was she - 50, 55 maybe? But she was some woman, and if only God gave her health, but she had a husband in heaven who was interceding for her so everything was alright.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Pirogow Hospital, Sterling, Mrs Wałachowa, Jan Moll

Duration: 2 minutes, 16 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008