a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Mystery that exists in medicine

RELATED STORIES

A good doctor must be able to observe and make associations
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Pan miał zawsze taką wielką zdolność i umiejętność stawiania takich rozpoznań na podstawie mikroobjawów, jeżeli można...

No tak, ale wiecie co... co to jest dobry doktór według mnie? Dobry doktor to jest taki, który spojrzy, zobaczy coś takiego, co mu coś przypomina, więc trzeba mieć zdolność kojarzenia i zdolność obserwacji. Jak ja pracowałem w tej poradni kardiologicznej na Sterlinga, to tam było zimno cholernie, to na tym kaloryferze z tyłu za mną siedziało raz, dwa, trzy, cztery, pięć czy sześciu studentów czy studentek, ktoś otwierał drzwi pacjentowi, to ja mówię: 'Co mu jest?' Trzeba było rozpoznawać z daleka chorobę, bo jeden objaw przesądza. Jak się to widzi, to może się pomylić, ale on wie w jakim kierunku pójść. Tak że stenoza mitralna nie ulega kwestii, stenoza aorty i takie rzeczy, takie rzeczy i te dziewczyny, i ci chłopcy się nauczyli tego. Tak że to jest zdolność kojarzenia, zdolność obserwacji, to nie jest jakiś nadprzyrodzony dar. Jak ta... jak się nazywała ta z tym wylewem do przysadki, co to leżała ta Moderowicza siostra, czy nie pamiętam czyja to była, jakiejś lekarki?

[Q] Ratajczyk.

Rata... I tam wszyscy, wszyscy, wszyscy latali, ale nikt nie zauważył, że ona jest brązowa. No trzeba mieć, trzeba umieć obserwować człowieka nie, trzeba chcieć. Bo wchodzisz na salę, gdzie leży sześć osób, to przecież u mnie była sala 17 osób, to się mówiło: ty będziesz żył, ty będziesz żył. To się bierze właśnie z tego getta i ja tego już nigdy nie robię od tego czasu, bo jakśmy się rozstawali w tym getcie, tego 18 kwietnia, to tak było ostatnie takie spotkanie tej całej komendy i tych wszystkich najbliższych ludzi, to się tam ktoś zapytał mnie: 'No, a kto tu przeżyje?' To ja mówię: ty tak, ty tak, ty nie, ty nie, ty tak. I niestety tak się stało. I potem Celina do mnie mówiła: 'Ty mi nigdy nie mów kto przeżyje, ja już nie chcę tego wiedzieć'. Ja już teraz też nie mówię, od dawna.

[Q] You always had a great skill and talent for making diagnosis based on 'microsymptoms'.

Yes, but what is a good doctor according to me? A good doctor is someone who will take a look, will see something that reminds him of something else, so you need to have a skill for making associations and a talent for observing. When I was working in the cardiology clinic at the Sterling Hospital, it was bitterly cold there, there'd be up to six students sitting on the radiator behind me, someone would open the door, a patient, and I'd say, 'What's wrong with him?' A condition had to be diagnosed from a distance because one symptom can determine everything. If you see this, of course you can be mistaken, but you know which direction to take. So mitral valve stenosis is obvious, aortic stenosis and things like that, and those girls and boys learned all of this. This is the talent for making associations, for observing, it's not some supernatural gift like that, what was her name the one with the pituitary haemorrhage, Moderowicz's sister?

[Q] Ratajczyk.

Everyone was running around and no one noticed that she'd turned brown. You need to be able to observe another person - no! - you need to want to. Because you come onto a ward where there are six patients, in my case, I had 17 of them, and I'd say, 'You'll live.' I got this from the ghetto but I never do it any more because when we were each leaving the ghetto on 18 April, it was the last time that the command was meeting and all those people who were closest, and someone asked who was going to survive. So I said you, you will, you won't, you will and unfortunately, that's how it happened. After that, Celina said to me, 'Don't ever tell me again who's going to survive.' I don't want to say this and I never talk about it any more, I haven't done for a long time.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Klara Agnieszka Zuchowska Joanna Szczesna Anka Grupinska

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Tags: Sterling Hospital, 18 April, Ewa Ratajczyk-Pakalska

Duration: 2 minutes, 38 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008