a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Work in a hospital - trainees

RELATED STORIES

Progess in medicine
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Jak Horska pojechała do Francji i usiadła przy dziecku i zbadała go, powiedziała: 'On ma niedomyk...' Jak się nazywa? Otwór międzykomorowy. To ten Francuzina: 'A skąd ty to wiesz?' Ja mówię: 'Jak to, ja posłuchałem'. U nas nie, u nas trzeba... to maszyna musi pokazać. Więc to jest to nieszczęście, a dziecko trzeba pogłaskać, nie dać, włożyć do zimnej maszyny, albo dotykać takimi elektrodami, które tu się przylepiają, potem się odrywa i boli. To jest to fatalne wszystko. To znaczy nie fatalne, bo postęp musi być, ale on nie może być tylko maszynowy, on musi być po pierwsze w umyśle ludzkim i w umyśle lekarzy. A w umyśle lekarza jest to, żeby być świetnym obserwatorem, dobrze kojarzyć i tego trzeba uczyć. Nie może być, żeby przychodził asystent na wykład, odklepywał objawy choroby i potem nie widział nigdy profesora. Mieliśmy wykłady z Jakubowskim, z Popowskim, tam się w ogóle nie mówiło o objawach, mówiło się co to jest medycyna, czym ty się masz zajmować, jak ty masz patrzeć na człowieka, co ty mu masz dać. I to jest wszystko. A jak tego się nie daje, jak się wszystko bierze, kartki przekłada i te kartki się zgadzają, TSH jest wysokie, to znaczy się... czy niskie, to znaczy ma taką chorobę tarczycy, a to ma wysokie, to... to jest nieprawda.

When Horska went to France where she sat down by a sick child and examined it and then said it has a septal valve defect, that Frog says, 'How do you know that? What do you mean, how? I listened to the child. We don't do that, here a machine has to show the results.' This is a misfortune; a child needs to be petted not attached to a cold machine or touched with electrodes that have to be stuck on and cause pain when they're peeled off afterwards. This is dreadful, that is, it's not dreadful because there has to be progress but it can't be limited to the machines only, above all, it has to be in human thinking and in the way doctors think. Doctors should be thinking in a way that makes them superb observers who make good associations, and they need to be taught how to do this. You can't have a registrar coming along to a lecture, reeling off a list of symptoms and then never seeing his professor. We had lectures with Jakubowski, Popowski where we never mentioned symptoms but talked instead about what medicine is, what you need to be concerned with, how you are to regard a human being, what you need to give him. And that is all. If you don't give this, how do you take this, you turn the pages and these pages are in accord, TSH is high or it's low which means it has this kind of thyroid problem, or this reading is high... this isn't true.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: France, Frog, Dawid Jakubowski, Maciej Popowski

Duration: 1 minute, 41 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008