a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Antigovernment clinic

RELATED STORIES

Work in a hospital - trainees
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] A propos obserwacji, przypomnę taką... Pan docent na pewno to świetnie pamięta, leżała u nas chora przeniesiona z neurologii z takim nie bardzo sprecyzowanym schorzeniem, praktycznie umierająca i ona miała zbiórkę moczu, padało słońce i ten mocz zrobił się czarny. Ona miała porfirię, pamięta Pan?

Tak.

[Q] Rozpoznane dlatego tylko, przez lata była nierozpoznana, że słońce padało, ostre słońce, to było lato i ten mocz po wpływem tych... ściemniał, bo tam są takie związki, które zmieniają kolor pod wpływem słońca. I w ten sposób rozpoznaliśmy...

Ale ja miałem... ja miałem same niewolnice, które wszystkie podglądały i wszystko wiedziały lepiej ode mnie i dzisiaj jest tak samo...

[Q] To prawda.

Tylko dzisiaj oni wiedzą lepiej o maszynach, a wtedy oni wiedzieli lepiej o chorych. Słowo daję... Przecież ja popatrzę na tych wszystkich moich studentów... nie studentów, stażystów, tych różnych profesorów... Przecież same profesory z tego wyrosły, przecież ja ich niczego nie uczyłem, kazałem im o 10:00 chodzić do kina, bo mi się nudziło z nimi, a tym niemniej te 20 minut, co oni byli ze mną, nie więcej, bo ja miałem zajęcia wtedy o 10:00, zajmowałem się pięknymi dziewczynami...

[Q] Prawda.

Wiesz, ale tyś nie mogła, bo ona musiała napisać historię choroby, do szóstej wieczór. Ktoś musi coś robić. Tak.

[Q] Regarding the observation of patients, you clearly remember a patient who was brought to us from neurology suffering from an undefined condition, in effect, she was dying, her urine was being collected, there was strong sunshine and her urine turned black. She had porphyria.

Yes.

[Q] It was only diagnosed, she'd spent years without being diagnosed, because the sunlight was very bright, it was summer, and her urine went very dark as there are compounds there that change colour.

But I was surrounded by slaves who were always observing everything and knew more than I did. It's the same story these days, except that today they know more about equipment whereas then they knew more about patients. When I look at all my trainees, they all developed into professors although I taught them nothing. I told them to go to the cinema for 10 o'clock because I was bored with them. Nevertheless, those 20 minutes they spent with me, not more because I had classes at 10, I used to turn my attention to the beautiful girls...

[Q] That's true.

You couldn't, though, because you had to be writing up a patient's history until six o'clock in the evening. Someone had to be working. Yes.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: observation of patients, neurology, trainees, hospital, undefined condition, porphylia, patient`s history, classes

Duration: 1 minute, 38 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008