a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Mossad, the best secret service in the world

RELATED STORIES

Żania Kormanowa
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Bo Żania Kormanowa to jest taka wariatka, która jak Tosia Goliborska była żoną lotnika polskiego, którego Ruskie wzięli do... znaczy się do Kozielska. Ona nie wiedziała, że do Kozielska, że był po rosyjskiej stronie, to Żania Kormanowa uciekała, bo ona wielka komunistka, co te dziewuchy zdemoralizowała komunizmem okropnie. Ta klasa Kaleckiej to były same komuchy, te dziewuchy były puknięte, do dzisiaj tęsknią za komuną. Więc Żania Kormanowa... ona dała Żani Kormanowej Rosja, zimno sweter, spodnie ciepłe, a w środku słój ze szmalcem, a w środku kawałek... wielki kawał schabu. No Żania Kormanowa szukała tego Gołąba, tego jej męża po całej Rosji i nie znalazła. Przyjechała po pięciu latach do Polski, a Tosia przeżyła, i oddała jej paczkę. 'Ja całą wojnę szukałam go i tu masz całą paczkę'. Wprawdzie mięso trzeba było wyrzucić, ale szmalec był do jedzenia jeszcze i swetra mole nie zjadły. To jest Żania Kormanowa.

A Żania Kormanowa jest w jakimś... w jakimś pokrewieństwie z Margolisową. Już nie mogę ci powiedzieć... Ja ją kiedyś tam spotkałem, mówię do niej, bo ona miała takiego hysia, że układała pasjansa jak Piłsudski. Więc ona siedziała przy tym stole na Przejeździe, układała pasjansa i ja tam przychodzę, ja jej nie znałem przecież. Znaczy ja wiedziałem, kto to jest, bo z Kaleckiej ta komunistyczna, nie chcę powiedzieć co itd., itd... I patrzę gruba, brzydka i układa pasjansa, coś jej nie wychodzi, ale patrzę, że się myli, ja mówię: 'Nauczyciel historii się myli i tak się myli w całej historii'. Jak spojrzała na mnie, to myślałem, że... a ona była wtedy głównym dyrektorem od oświaty w całej Polsce. No i nic, i tak się z nią rozstałem. Ale jak zachorowała, diablica... mieszkała na Żoliborzu, ten dom jest jeszcze dzisiaj, taki dom jest tam na Słowackiego z takimi szklanymi... trójkątne, szklane takie schody tam widać na zewnątrz, to przyszła. Nie wiem, jak do mnie trafiła, ale trafiła do mnie, żebym przyszedł nie jako lekarz, tylko że ona popełniła parę błędów w życiu, ale ona myśli, że wszystko, co zrobiła, zrobiła dobrze dla swoich uczennic i dla całego świata proletariackiego. To jest komunistka, prawdziwa.

Żania Kormanowa is a crazy woman who, when Tosia Goliborska was the wife of a Polish airman whom the Russians had imprisoned in Kozielsk, she didn't know he'd been taken to Kozielsk, that it was on the Russian side, so then Żenia Kormanowa was escaping, since she was a great communist who demoralised all those young girls terribly through communism. That Kaleckiej's class was full of commies, those girls were nutcases, to this day they long for communism, so Żania Kormanowa, she gave Żania Kormanowa ... Russia, cold, a pullover, warm trousers wrapped around a jar of dripping and inside that a big cut of pork loin. Żania Kormanowa searched for Gołąbek, that husband of hers, throughout the whole of Russia, she didn't find him. After 5 years she came to Poland, Tosia had survived and so she gave her back the package, because I spent the whole war looking for him so here, take the package, whole. It's true that the meat had to be thrown out but the dripping was still edible and the pullover wasn't moth-eaten. That's Żenia Kormanowa. But Żenia Kormanowa is related in some way to Margolisowa. I met her once and spoke with her because she had a fixation with playing patience, like Piłsudski. So she was sitting at this table on Przejazd, laying out the cards in a game of patience and I came past. I didn't know her, I knew who she was because that communist I don't want to say what etc, etc from Kalecka Street. I looked and saw a fat, ugly woman playing patience, something wasn't working out, so I looked and she'd made a mistake so I said, "A history teacher making a mistake, and this is how she makes a mistake in the whole of history?" The way she glared at me, I thought ... at that time she was the chief director of education throughout the whole of Poland, but nothing happened. But when that she-devil fell ill, she lived in Żolibórz, that house is there to this day on Słowacki Street with these glass triangular, glass stairs that you can see from outside, then she came, I don't know how she found me, but she found me and wanted me to come not as a doctor but because she'd made a few mistakes in her life although she thinks that everything she did, she did well for her pupils and for the entire proletariat. That's a communist. A real one.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Kozielsk, Russia, Poland, Kalecka Street, Żolibórz, Żania Kormanowa, Tosia Goliborska

Duration: 3 minutes, 7 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008