a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Signing of the letter regarding the Constitution

RELATED STORIES

Leszek Kołakowski
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

I was in touch - when was it, 1968, yes, with Leszek on that issue of, when he was...

[Q] With Leszek Kołakowski?

Yes. I was the first one. I was there when Mencel, who'd written that grovelling letter.

[Q] Mencel, Andrzej Mencel.

When he came, when Mencel came to Leszek and showed him his productivity from Pavilion 10, and I'm holding it, I said to Leszek, 'What are you doing?' Pawełek Beylin says that he wouldn't buy this for four buttons, either. Because together, he and Leszek traded buttons, so what did they occupy themselves with, Leszek and Pawełek Beylin? They would talk on the telephone for an hour about how many buttons they'd give for a sheepskin coat. This would go one for two hours, four buttons, six, this sort of button or that sort is what they filled their time with. Leszek would learn the telephone directory off by heart and he was good at that. He knew a, b, c - especially when there were guests, that's when he'd be learning that directory because otherwise perhaps he was writing his philosophical bits and pieces. So when I saw that Mencel, and Leszek fell a bit ill, he came to me to hospital - I arrived with him, they robbed us in the train, no, not him - I only had a pair of pyjamas in my bag, I don't know why I was taking a pair of pyjamas with me to Warsaw, but they got stolen. Tough. When I got back, the pyjamas were gone, the bag was gone - goodbye. He arrived at the hospital, that Aga Żuchowska who was the duty doctor... why did she admit such a counter-revolutionary who'd been thrown out of the University, that minister Jabłoński had signed something or other by him, why... she said, because this and that. In a word, that's how it was. And he says Herczyński arrived after two days and said, 'Leszek has to face up to this, he has to be discharged from hospital, I'm taking him away.' I said, 'Get lost, you're a revolutionary, you're a communist so you can do what you like, but Leszek isn't a communist any more but you're still...' I don't know what happened, they went away.

Wiesz, miałem kontakty jak... Kiedy to było? W '68 roku, tak, z Leszkiem, te sprawy, jak jego tam...

[Q] Z Leszkiem Kołakowskim?

Tak. Wiesz, tam nie byłem pierwszą osobą. Byłem jak Mencel... jak się nazywał? Mencel? Ten, co napisał ten list taki wiernopoddańczy?

[Q] Mencel, Andrzej Mencel.

Jak przyszedł... jak Mencel przyszedł do Leszka i pokazał mu swoją płodność z X pawilonu i ja to trzymam, to ja mówię: 'Leszek, co Ty?', Pawełek Beylin mówi, że za cztery guziki on tego też nie kupi, bo z Leszkiem handlowali guzikami, wiesz. Więc czym oni się zajmowali Leszek z Pawełkiem Beylinem? Rozmawiali godzinę przez telefon za ile guzików można kupić kożuch. I tak to trwało dwie godziny, za cztery guziki, za sześć, a guzik taki, a guzik owaki, to były ich zajęcia. Leszek się uczył na pamięć książki telefonicznej i w tym był dobry. A, b, c umiał, szczególnie, jak byli goście, wtedy się uczył z tej książki, bo jak tak to może pisał te swoje filozoficzne kawałki.

Więc jak zobaczyłem tego Mencla, no i Leszek... Leszek coś zachorował, przyjechał do mnie do szpitala ja z nim przyjechałem, w pociągu nam ukradli... nie, jemu nie, ale w tej torbie miałem tylko piżamę. Po co ja zabierałem piżamę do Warszawy? Nie wiem, ale ukradli, trudno. Ja wróciłem się, nie było piżamy, nie było torby. Do widzenia. Przyjechał do szpitala, tą Agę Żuchowską, która była lekarzem dyżurnym... dlaczego ona przyjęła takiego kontrrewolucjonistę, którego wyrzucono z Uniwersytetu, że minister Jabłoński podpisał jego tam coś tam tego, dlaczego, ona mówi bo to, bo tamto. Jednym słowem, tak było. I on... Cherczyński przyjechał po dwóch dniach, powiedział: 'Leszek, musisz stawić czoło', trzeba go wypisać ze szpitala, ja go zabieram. Ja mówię: 'Idź, jesteś ty rewolucjoner, ty jesteś ten komunista, to rób co chcesz, ale już Leszek nie jest komunista, a ty jeszcze' nie wiadomo było co, pojechali.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Pavilion 10, Warsaw, Leszek Kołakowski, Andrzej Mencel, Paweł Beylin, Agnieszka Żuchowska, Władysław Jabłoński, Paweł Herczyński

Duration: 2 minutes, 45 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008