a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The first organisations in the ghetto

RELATED STORIES

The Jewish Community Council's difficulties with reclaiming its money
Marek Edelman Social activist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

After that, I can't remember, in those first months they imposed a contribution, that Auerswald was there then, I don't know what his function was in the town, he was some kind of German commissioner. Czerniaków negotiated with him. That was the time that Czerniaków imposed a tax on those rich Jews to make them pay a contribution. They promised that if these payments were made, the beatings would stop but that didn't help. In any event, the town council of Warsaw, which is where Kulski had been nominated to - I think he was imposed as the town's president when Starzyński was taken, he headed the town council, while the Jewish Community Council was a self-governing organisation and all of the money of the Jewish community had been paid in, I don't know how it was formally, they were in the account of the town council or Warsaw city authorities. There were terrible difficulties with Kulski because Kulski didn't want to give any money. This wasn't a German idea but his own because he was looking after the city and the Jews would manage, so there were terrible problems with money. The Community Council had no money because the money that had been paid in there - I'm not familiar with the formalities - Kulski wouldn't pay out that money and it took months to get anything out of him. This was all very unpleasant. This was the first period.

Potem zdaje się, już nie pamiętam też w pierwszych miesiącach nałożyli kontrybucję, ten Auersbald chyba był wtedy, nie wiem jaką funkcję pełnił w mieście, był komisarzem jakimiś niemieckim. Czerniaków z nim pertraktował. Czerniaków wtedy nałożył podatek na tych bogatych Żydów, żeby wypłacić tą kontrybucję, żeby... Oni przyrzekali, że jak się zapłaci, to nie będą bili, nie będzie... ale to nic nie pomagało, oni brali pieniądze i wszystko... Zresztą z zarządem miejskim, warszawskim, gdzie był Kulski mianowany, ja wiem chyba jak to powiedzieć... komisarycznym prezydentem miasta, no bo jak Starzyńskiego zabrali, to on był szefem tego zarządu miejskiego, a gmina żydowska była samorządową organizacją miejską i wszystkie pieniądze z gminy żydowskiej były zdeponowane, czy nie wiem, jak to formalnie było, były na koncie rady miejskiej czy... czy magistratu Warszawy. No i były szalone trudności z Kulskim, bo Kulski nie chciał dawać tych pieniędzy. To już nie jest niemiecki wymysł, tylko jego samego, bo on dbał o miasto, a tam Żydzi to sobie poradzą, czy coś takiego... tak że były szalone trudności z pieniędzmi. Gmina nie miała pieniędzy, bo te pieniądze, które były tam zdeponowane, ja nie wiem, nie znam tych formalności, ale nie można było wydostać tych pieniędzy od Kulskiego, to trwało miesiącami zanim on coś wypuścił. Tak że to było bardzo... było bardzo takie, no... jak by to powiedzieć dzisiaj? Bardzo niesympatyczne, prawda? To było... to był ten pierwszy okres.

Marek Edelman (1919-2009) was a Jewish-Polish political and social activist and a noted cardiologist. He was the last surviving leader of the 1943 uprising in the Warsaw Ghetto. Following the Second World War, he took an active part in domestic and international politics, dedicating himself to fighting for justice and peace.

Listeners: Joanna Szczesna Anka Grupinska Joanna Klara Agnieszka Zuchowska

Joanna Szczesna, dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka - wraz z Anna Bikont - biografia polskiej noblistki "Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej". Od lat 70-tych zwiazana z opozycja demokratycznaw Polsce, wspólpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, wspóltwórczyni prasy niezaleznej w Polsce: redaktorka "Biuletynu Informacyjnego KOR-u", Agencji Prasowej "Solidarnosc" i "Tygodnika Mazowsze".

Joanna Szczesna is a journalist writing for Gazeta Wyborcza. Together with Anna Bikont, she’s the author of Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawy Szymborskiej (The Recollected Flotsam, Friends and Dreams of Wislawa Szymborska) a biography of Wislawa Szymborska, the Polish winner of the Noble Prize for Literature. Since the 1970s, Joanna Szczesna has been involved with the democratic opposition movement in Poland, active in the Worker’s Defence Committee (KOR), the co-founder of the independent press in Poland: editor of KOR’s Information Bulletin, Solidarnosc Press Agency and Tygodnik Mazowsze.

Anka Grupinska ukonczyla filologie angielska na UAM w Poznaniu. Wspólpracowala z poznanskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi zalozyla i wydawala dwumiesiecznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywala w Izraelu opracowujac wspomnienia ocalalych z Zaglady. W latach 1991-1993 pracowala jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupinska specjalizuje sie w tematyce stosunków polsko-zydowskich. Publikuje ksiazki (m. in. Wydawnictwo Literackie, Zydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuly prasowe (m. in. "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita"), realizuje projekty wystawiennicze. Jest takze koordynatorem miedzynarodowego projektu "Swiadek zydowskiego wieku" (archiwizowanie pamieci o zydowskiej przedwojennej Polsce), prowazi autorska audycje radiowa "O Zydach i o Polakach tez" i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisanie tekstów literackich.

Anka Grupinska studied English at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. She wrote for Poznan’s underground publications and was herself one of the founding publishers of the bi-monthly Czas Kultury. She spent 1988 and 1989 in Israel compiling reminiscences of Holocaust survivors. From 1991 to 1993, she held the post of Cultural Attache at the Polish Embassy in Tel Aviv. She moved back to Poland in 1996 and now writes books on Jewish subjects, mainly dealing with the history of the Warsaw ghetto. She is also a freelance journalist for Tygodnik Powszechny. Anka Grupinska is the director of the Centropa Foundation project in Poland (oral history project) called “The Witness of the Jewish Century¿, presents her own radio programme, “Of Jews and of Poles too¿, and teaches creative writing and oral history in Collegium Civitas and SWPS in Warsaw.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska, urodzona 20 stycznia 1938. Ojciec zginal w Katyniu. Po wojnie zamieszkala w Lodzi. Studia ukonczyla w 1960 r. a specjalizacje z chorób wewnetrznych w 1973 r. Doktorat obronila we Wroclawiu. Pracowala z Markiem Edelmanen przez 15 lat. W 1982 r. wyjechala do Algerii. Wrócila do Polski w 1985 r. i mieszka obecnie w Lodzi.

Joanna Klara Agnieszka 'Aga' Zuchowska was born 20 January 1938. Her father was killed in the Katyń massacre. After the war, she moved from Warsaw to Lódz. She obtained a degree in medicine in 1960, qualifying as a specialist in internal medicine in 1973. Dr Zuchowska worked with Marek Edelman for 15 years. In 1982 she left Poland for Algeria where she remained for the next three years, returning to Poland in 1985. She currently lives in Lódz.

Tags: Jews, Warsaw, Jewish Community Council, Heinz Auerswald, Adam Czerniakow, Julian Kulski, Stefan Starzyński

Duration: 2 minutes, 13 seconds

Date story recorded: December 2003

Date story went live: 24 January 2008