a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

A native of Vilnius

RELATED STORIES

Poetry Readings: Variacija nubudimo tema
Tomas Venclova Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Well, perhaps the last poem that I'll read will be one of the very newest. It's a love poem, a variation on the theme of awakening, about how a person wakes up and doesn't really know what he's hearing, what those very first sounds of the morning are. It was written in Druskininkai, the summer before last, in Lithuania.

 

Translation of this poem not available.

 

Well, perhaps that'll be enough. Thank you. 

Nu, ir gal dar paskutinį paskaitysiu iš pačių naujausių. Tai meilės eilėraštis, variacija nubudimo tema. Kaip žmogus nubunda ir nelabai žino, ką jis išgirsta, kokie tie patys pirmieji rytmečio garsai. Parašyta Druskininkuose, užpernai vasarą, Lietuvoje.

 

Kas aidi tamsoje? Birželio vėjas

daržuos prie ežero? Jei taip, tai mudu

vasarnamy ant aukšto, dar jauni,

užmigę paryčiu. Duslus variklis?

Vadinas, mes lindynėje prie uosto,

valstybėje, kurioj neverta gaišti,

nuvarginti ne meilės, o kelionės

audrota įlanka. O gal tai čirpia

sukriošęs senamadis žadintuvas,

neišmoningai sklaidąs kaitrų orą?

Jei taip, žinau, kad nubudau Toskanoj,

bet neatsimenu miestelio vardo.

 

Laikai surizgo, neatskirsi metų,

vietovių, garso atšešėlių. Lieka

ranka, prigludusi prie mano delno,

lengva dejonė, ženklinanti sapną,

suprantamesnė nei savasis balsas.

Kas susilydė, nebeišsilydys.

Vaikai užaugo, likome vieni.

Tiek mirusių draugų. Bemaž kasdien

iš fotografijų miglos išplaukia

veidai, kurių kitur nematysi.

Ir salėj tarp vidurmiesčio klevų

koncerto gūsiai atveria mums naktį.

 

Užuolaida siūbuoja. Už langinių

į šnaresį pavirsta lapija,

ir skaidrūs siluetai sklendžia sienom.

Jau nesvarbu, ar tai vadinas meilė,

ar nepataisoma ištikimybė,

bedugnis išgąstis, kada vėluoja

lėktuvas, kuriame turi atskristi,

ar kraujo pėdsakai suteršia marlę,

kurią bandai nuslėpti nuo manęs.

Miegokim. Apsimeskim, kad nežinom,

jog vienas mudviejų išnyks pirmasis.

Geriau išnykti, negu tai žinoti.

 

Vėl aidas. Pamažu aiškėja: varpas.

Bažnyčia? Bokšto laikrodis? Vis viena.

Iš troškulio, nesutarimų, skausmo

užgimsta dviem priklausantis pasaulis,

kuriuo kaip dovana pasidalijam

su nežinia, plasnojančia virš mūsų.

Mums buvo lemta vynmedžius genėti

ir ręsti stogą iš Libano kedrų,

ir degti nenumaldomoj liepsnoj.

Beveik diena. Kaip įsakyta Knygoj,

nežadinu tavęs, kol nenubusi.

Klausausi gaudesio, užgniaužęs kvapą.

 

Na va, gal tiek ir užteks. Ačiū.

Born in 1937, Tomas Venclova is a Lithuanian scholar, poet, author and translator of literature. He was educated at Vilnius University and later at Tartu University. As an active participant in the dissident movement he was deprived of Soviet citizenship in 1977 and had to emigrate. Between 1977 and 1980 he lectured at University of California, Berkeley, where he became friends with the Polish poet Czesław Miłosz, who was a professor of Slavic Languages and Literature at the school, as well as the Russian poet Joseph Brodsky. He is currently a full professor at Yale University.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: Variacija nubudimo tema

Duration: 3 minutes, 22 seconds

Date story recorded: May/June 2011

Date story went live: 20 March 2012