a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

A year in Bologna

RELATED STORIES

The commandos
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

To chwilę jeszcze sie cofnę, bo jeszcze przed Marcem – o tym nie mówiłem – była masa tych różnych inicjatyw opozycyjnych, i między innymi było to środowisko komandosów, wśród których miałem wielu przyjaciół. Adam, Janek Gross, Basia Toruńczyk była wśród młodszych, no i Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego znałem dobrze – już były debaty wspólnie organizowane przy okazji urodzin. W każdym razie ta grupa młodych asystentów czuła się na tyle odrębna, że myśmy mieli seminarium własne, gdzie byli sami młodzi asystenci. Niektóre z tych postaci są dzisiaj znane, właśnie był Marcin, była Jadwiga Staniszkis. Był nieżyjący już socjolog, Winek Narojek, był mój kolega ze studiów, który później był ministrem też w rządzie Mazowieckiego, Waldemar Kuczyński. Był też wybitny eseista, pisarz, specjalista od historii Polski, Andrzej Mencwel. I jako jedyny student był wtedy Janek Gross, który stał się znaną postacią, to był wynik – ale w to nie będę wchodził – też konfliktu jego i Mencwela z Adamem Michnikiem i z tym środowiskiem komandoskim. Mniejsza o to. W każdym razie ten związek z Marcinem i Wojtkiem – Wojtka poznałem też, kiedy jego starszy brat Jakub, którego dobrze znałem, który był asystentem na socjologii, kiedy studiowałem, miał proces. Przychodziłem codziennie i Wojtek mi opowiadał o procesie przeciwko Jakubowi, co ja przekazywałem później do Radia Wolna Europa.

I can go back to a little before March – I haven’t spoken about this – there many different initiatives on the part of the opposition and among others, well, there was that group of commandos among whom I had many friends. There was Adam [Michnik], Janek Gross, Basia Toruńczyk of the younger ones, and of course Jacek Kuroń and Karol Modzelewski whom I knew well – debates were organised amongst us when it was someone’s birthday. But in any case, in this group of young assistant lecturers we felt distinct enough for us to hold our own seminars made up solely of assistant lecturers. Some of those people are well known today. Marcin was there as was Jadwiga Staniszkis. There was the sociologist, Winek Narojek, who died, then there was my friend from our student days who later became a minister in Mazowiecki’s government, Waldemar Kuczyński. There was also an outstanding essayist, writer and historian specialising in Poland’s history, Andrzej Mencwel. The only one there who was a student was Janek Gross who became famous as a result of – but I won’t go into that – and also his and Mencwel’s conflict with Adam Michnik and with the other commandos. Never mind. Anyway, that connection with Marcin and Wojtek – I met Wojtek when Jakub, his older brother whom I knew well and who was an assistant lecturer in the sociology department when I was a student, was being tried in court. I’d come every day and Wojtek would tell me about Jakub’s trial which I later relayed to Radio Free Europe.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Adam Michnik, Jan Gross, Barbara Toruńczyk, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Jadwiga Staniszkis, Waldemar Kuczyński, Andrzej Mencwel, Wojtek Karpiński, Jakub Karpiński

Duration: 1 minute, 56 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 09 November 2018