a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The Devils and the new nationalists

RELATED STORIES

Dostoyevsky's The Devils
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Tak powoli zaczęłem się zbliżać do momentu, kiedy stałem się prawdziwym reżyserem teatralnym. A to miało miejsce w spektaklu Biesy. Jak już mówiłem, Marek Hłasko zwrócił mi uwagę, jak pracowaliśmy razem przez krótki czas przed Popiołem i diamentem jeszcze na to, że istnieje taka powieść Dostojewskiego, co się nazywa Biesy. On znał całe fragmenty na pamięć, recytował to, zaciekawiłem się, przeczytałem. I od tamtego czasu ciągle myślałem, jak by to zrobić przedstawienie. W międzyczasie okazało się, że Albert Camus, wielki znany, francuski pisarz napisał adaptację i wystawił tą adaptację w Paryżu Biesów Dostojewskiego. Nie widziałem tej adaptacji, no ale już miałem, że tak powiem, możność starania się o to, żeby... żeby to wystawić. I kolejno odwiedziłem cztery teatry w których za każdym razem mówiono mi, że albo nie ma obsady dla Biesów, albo nie ma żadnych szans, żeby to przepuściła cenzura i pozwoliła to grać, no albo że to jest teatr, w którym nie powinienem robić takiego dużego przedstawienia, bo to nie jest teatr, który może to udźwignąć.

I tak dotarłem do Teatru Starego ponownie. Stary Teatr już w międzyczasie zmienił dyrekcję i dyrektorem został człowiek, który został postawiony przez władze partyjne na czele tego teatru, po Zygmuncie Hubnerze. I tu była rzecz zdumiewająca, dlatego że człowiek postawiony przez partyjne władze postanowił udowodnić, że on właśnie wprowadzi do repertuaru tego teatru to, czego nie mógł wprowadzić poprzedni dyrektor. On dostał swojego rodzaju carte blanche, bo władze partyjne, miejskie, krakowskie chciały, żeby on się utrzymał w tym teatrze, żeby miał jakiś sukces. No i kiedy zwróciłem się do niego, on powiedział: 'Tak'. I on przeprowadził to, że Biesy mogły stać się spektaklem, przedstawieniem.

This is how gradually I began to approach the point at which I became a real director in the theatre. This happened during The Devils. As I've already mentioned, while Marek Hłasko and I were briefly working together before Ashes and Diamonds, he drew my attention to the existence of a story by Dostoyevsky called The Devils. He knew whole fragments off by heart and would recite them, I became interested and read the story. From that moment on, I kept wondering how I could make it into a play. Meanwhile, it turned out that Albert Camus, the great French author, had written an adaptation of Dostoyevsky's work which he had put on stage in Paris. I hadn't seen this adaptation, but at least I had the chance to try and get it performed. So I visited four theatres one after the other and in each one I was told either that there wasn't a cast for The Devils, or that there was no way that the censors would allow it to be performed, or that this wasn't the kind of theatre in which I should be planning to put on such a big play because the theatre couldn't sustain that sort of performance. And so I came back to Teatr Stary again. In the meantime, the director had changed and now it was headed by a man whom the Party authorities had put there following Zygmunt Huber. An amazing thing happened because this person who had been placed in this position by the Party authorities decided to prove that he could introduce the kind of repertory which the previous director had been unable to introduce. He was given a kind of carte blanche because the Party authorities in Kraków wanted him to be successful, so when I turned to him he said, yes. And so he made it possible for The Devils to be turned into a play.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: The Devils, Ashes and Diamonds, Teatr Stary, Kraków, Fyodor Dostoyevsky, Marek Hłasko, Zygmunt Huber, Albert Camus

Duration: 2 minutes, 24 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008